Výsledky

Srovnání výsledků našeho centra CAR 01 a evropského průměru jak jsou uváděna na stránkách ESHRE www.eshre.eu

V letech 2010 -2021 jsme na našem pracovišti dosáhli těchto průměrných hodnot klinického těhotenství, které dlouhodobě udržujeme na vysoké úrovni. Výsledky vyjadřují úspěšnost na embryotransfer v procentech.

Výsledky po IVF s použitím metod ICSI/PICSI

Graf1

Výsledky s darovanými oocyty a embryi

graf

Výsledky IVF po kryoembryotransferu

Graf2

Výsledky po IVF s využitím monitorování vývoje embryí - porovnání výsledků IVF cyklů v našem centru bez využití monitoringu embryí a s využitím monitorování vývoje embryí

Graf4

Výsledky po IVF a preimplantačním genetickém testování - porovnání výsledků našeho centra po IVF bez preimplantačního screeningu a IVF, kde byl provádět genetický screening.

Graf3