Reprodukční ochrana u žen

Centrum ochrany reprodukce (COR) Gynekologicko – porodnické kliniky LF MU a FN Brno

Reprodukční ochrana u žen je komplikovanější než u mužů, zejména z důvodu větší náchylnosti vajíček na mimotělní manipulaci a obtížnější metody jejich získávání z organismu ženy (vaječníky jsou umístěny v břišní dutině). Přesto existují účinné metody reprodukční ochrany také pro ženy, které musí bojovat s onkologickým onemocněním.

Kontakty a objednání na konzultaci v COR

1. Zamražení vajíček

Rutině používanou metodou, která vede k záchraně plodnosti u mužů je zamražení spermií. před onkologickou léčbou. Obdobnou analogií u žen se jeví zamražení vajíček. Aby bylo možné takto zamražená vajíčka v budoucnu použít k narození dítěte, je nutné jejich oplodnění spermiemi partnera ženy či dárce spermií – v obou případech je nutný písemný souhlas manžela či partnera léčené ženy. Další nevýhodou této techniky byla zejména vyšší zranitelnost vajíčka při procesu zamražení a rozmražení. Díky významným pokrokům v kryobiologii a embryologii jsou reprodukční výsledky při použití zamražených vajíček stejně úspěšné jako u zamražených embryí či spermií u mužů.

2. Zamražení embryí

Další běžně používaný postup, který muže vést k záchraně fertility před zahájením onkologické léčby je provedení cyklu mimotělního oplodnění (IVF) a následně zamražení takto vzniklých embryí. Tato metoda je technicky velmi dobře zvládnuta a zavedena do běžné praxe, nicméně její využití je limitováno. Předpokladem jejího provedení je poměrně časné stádium onkologického onemocnění a dobrý zdravotní stav pacientky, který dovolí odsunutí zahájení onkologické léčba o cca 3-4 týdny a podstoupení hormonální stimulace vaječníků s následným odběrem vajíček.

3. Zamražení tkáně vaječníků

Velmi perspektivní metodou se v současnosti jeví technika zamražení tkáně vaječníků tzv. kryokonzervace ovariální tkáně (KOT) před zahájením onkologické léčby. Takto získaná tkáň může být po vyléčení rakoviny transplantována zpět do organismu ženy, dojde k obnově produkce ženských pohlavních hormonů a zrání vajíček, které je možné využít k oplození běžnými metodami asistované reprodukce. Ve světě již existují desítky žen, kterým se podařilo pomocí této nové techniky otěhotnět a porodit dítě po úspěšné onkologické léčbě i přesto, že jejích vaječníky byly chemoterapií trvale poškozeny. Výhodou této metody je její rychlost – není potřeba odkládat zahájení onkologické léčby a odpadá nutnost hormonální přípravy. Zákrok se provádí v krátkodobé celkové narkóze většinou za jednodenní hospitalizace.

4. Ochrana vaječníků během chemoterapie pomocí léků

Chemoterapie používaná v léčbě rakoviny působí zejména na pravidelně a rychle se množící buňky, mezi něž řadíme i zárodečné buňky vaječníků. Působením zvláštních injekčních léků tzv. GnRH analog je možné ovlivnit pravidelné dozrávání vajíček ve vaječníku a uvést vaječníky do klidového stádia, podobně jako u malých dívek či žen po přechodu. Zjistilo se, že vajíčka ve vaječních ovlivněných těmito léky, jsou méně citlivé na léčbu chemoterapií. Ochranný účinek této techniky ovšem není stoprocentní, selhává zejména u pokročilejších forem rakoviny, kde je k vyléčení nutná vysoce agresivní chemoterapie. Proto se v těchto případech doporučuje tuto metodu kombinovat s jinou formu ochranné léčby (zejména se zamražením tkáně vaječníků či zamražením vajíček).
 


Kontakty | Víte, že?