Reprodukční ochrana u žen

reprodukční ochrana_ženy.001REPRODUKČNÍ OCHRANA U ŽEN JE NÁROČNĚJŠÍ NEŽ U MUŽŮ, ZEJMÉNA Z DŮVODŮ VĚTŠÍ NÁCHYLNOSTI VAJÍČEK NA MIMOTĚLNÍ MANIPULACI A OBTÍŽNĚJŠÍ METODY JEJICH ZÍSKÁVÁNÍ.


ZAMRAŽENÍ VAJÍČEK

Zamrazení vajíček slouží k zachování plodnosti ženy a je vhodné pro ženy, které si přejí uchovat vajíčka. Proces není vázán na partnera, vajíčka se uchovávají neoplodněná.  Reprodukční výsledky jsou stejně úspěšné jako u zamražených embryí či spermií u mužů.

ZAMRAŽENÍ EMBRYÍ

Další běžně používaný postup před zahájením onkologické léčby je provedení cyklu mimotělního oplodnění a následně zamražení vzniklých embryí. Předpokladem provedení je poměrně časné stádium onemocnění a zdravotní stav pacientky, který dovolí odsunutí zahájení onkologické léčba o cca 2-3 týdny pro podstoupení hormonální stimulace vaječníků s odběrem vajíček.

ZAMRAŽENÍ TKÁNĚ VAJEČNÍKŮ

Perspektivní metodou je technika zamražení tkáně vaječníků tzv. kryokonzervace ovariální tkáně (KOT) před zahájením onkologické léčby. Takto získaná tkáň může být po vyléčení rakoviny transplantována zpět do organismu ženy. Dojde k obnově produkce ženských pohlavních hormonů a zrání vajíček, které je možné využít k oplození běžnými metodami asistované reprodukce.
Již desítkám žen se podařilo pomocí této techniky otěhotnět a porodit dítě po úspěšné onkologické léčbě i přesto, že jejích vaječníky byly chemoterapií trvale poškozeny. Výhodou je, že není potřeba odkládat zahájení onkologické léčby a odpadá  hormonální příprava. Zákrok se provádí v krátkodobé celkové narkóze za jednodenní hospitalizace.

OCHRANA VAJEČNÍKŮ BĚHEM CHEMOTERAPIE

Chemoterapie používaná v léčbě rakoviny působí negativně na zárodečné buňky vaječníků. Účinek léků tzv. GnRH analog ovlivní pravidelné dozrávání vajíček ve vaječníku a uvede vaječníky do klidového stádia. Zjistilo se, že vajíčka ve vaječních ovlivněných těmito léky, jsou méně citlivé na léčbu chemoterapií. V některých případech doporučujeme tuto metodu kombinovat se zamražením tkáně vaječníků či zamražením vajíček.

KONTAKTY A OBJEDNÁNÍ NA KONZULTACI - tel.: 532 238 253 ambulance Centra asistované reprodukce