Reprodukční ochrana u žen

Centrum ochrany reprodukce (COR) Gynekologicko – porodnické kliniky LF MU a FN Brno

reprodukční ochrana_ženy.001REPRODUKČNÍ OCHRANA U ŽEN JE KOMPLIKOVANĚJŠÍ NEŽ U MUŽŮ, ZEJMÉNA Z DŮVODŮ VĚTŠÍ NÁCHYLNOSTI VAJÍČEK NA MIMOTĚLNÍ MANIPULACI A OBTÍŽNĚJŠÍ METODY JEJICH ZÍSKÁVÁNÍ Z ORGANISMU ŽENY (VAJEČNÍKY JSOU UMÍSTĚNY V BŘIŠNÍ DUTINĚ). PŘESTO EXISTUJÍ ÚČINNÉ METODY REPRODUKČNÍ OCHRANY TAKÉ PRO ŽENY, KTERÉ MUSÍ BOJOVAT S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM.


ZAMRAŽENÍ VAJÍČEK

Zamrazení vajíček slouží především k zachování plodnosti ženy. Tato metoda je vhodná pro ženy, které si přejí/potřebují uchovat vajíčka pro budoucí použití. Proces není vázán na partnera, vajíčka se uchovávají neoplodněná. Aby bylo možné takto zamražená vajíčka v budoucnu použít k narození dítěte, je nutné jejich oplodnění spermiemi partnera ženy či dárce spermií. V obou případech je nutný písemný souhlas manžela/partnera léčené ženy. Díky významným pokrokům v kryobiologii a embryologii jsou reprodukční výsledky při použití zamražených vajíček stejně úspěšné jako u zamražených embryí či spermií u mužů.

ZAMRAŽENÍ EMBRYÍ

Další běžně používaný postup, který muže vést k záchraně fertility před zahájením onkologické léčby je provedení cyklu mimotělního oplodnění (IVF) a následně zamražení takto vzniklých embryí. Tato metoda je technicky velmi dobře zvládnuta a zavedena do běžné praxe.

Předpokladem provedení v případě onkologického onemocnění je poměrně časné stádium onemocnění a takový  zdravotní stav pacientky, který dovolí odsunutí zahájení onkologické léčba o cca 3-4 týdny a podstoupení hormonální stimulace vaječníků s následným odběrem vajíček.

ZAMRAŽENÍ TKÁNĚ VAJEČNÍKŮ

Velmi perspektivní metodou se v současnosti jeví technika zamražení tkáně vaječníků tzv. kryokonzervace ovariální tkáně (KOT) před zahájením onkologické léčby. Takto získaná tkáň může být po vyléčení rakoviny transplantována zpět do organismu ženy, dojde k obnově produkce ženských pohlavních hormonů a zrání vajíček, které je možné využít k oplození běžnými metodami asistované reprodukce.

Ve světě již existují desítky žen, kterým se podařilo pomocí této nové techniky otěhotnět a porodit dítě po úspěšné onkologické léčbě i přesto, že jejích vaječníky byly chemoterapií trvale poškozeny. Výhodou této metody je její rychlost – není potřeba odkládat zahájení onkologické léčby a odpadá nutnost hormonální přípravy. Zákrok se provádí v krátkodobé celkové narkóze většinou za jednodenní hospitalizace.

OCHRANA VAJEČNÍKŮ BĚHEM CHEMOTERAPIE POMOCÍ LÉKŮ

Chemoterapie používaná v léčbě rakoviny působí zejména na pravidelně a rychle se množící buňky, mezi něž řadíme i zárodečné buňky vaječníků. Působením zvláštních injekčních léků tzv. GnRH analog je možné ovlivnit pravidelné dozrávání vajíček ve vaječníku a uvést vaječníky do klidového stádia, podobně jako u malých dívek či žen po přechodu. Zjistilo se, že vajíčka ve vaječních ovlivněných těmito léky, jsou méně citlivé na léčbu chemoterapií. Ochranný účinek této techniky ovšem není stoprocentní, selhává zejména u pokročilejších forem rakoviny, kde je k vyléčení nutná vysoce agresivní chemoterapie. Proto se v těchto případech doporučuje tuto metodu kombinovat s jinou formu ochranné léčby (zejména se zamražením tkáně vaječníků či zamražením vajíček).

KONTAKTY A OBJEDNÁNÍ NA KONZULTACI V COR
 

Kontakty | Víte, že?