Reprodukční ochrana u mužů

RUTINĚ POUŽÍVANOU METODOU, KTERÁ VEDE K ZÁCHRANĚ PLODNOSTI U MUŽŮ JE ZAMRAŽENÍ SPERMIÍ.Reprodukční ochrana_muži.001

Uchování vlastního spermatu pomocí zamrazení je vhodné zejména pro muže, kteří se potýkají se zdravotními problémy, či se chystají podstoupit protinádorovu léčbu. Zamražené spermie je možné po úspěšném vyléčení rakoviny využít k oplození a narození dítěte pomocí běžných metod asistované reprodukce - nitroděložní inseminace (IUI) nebo mimotělního oplodnění (IVF). Tato technika má na našem pracovišti dlouholetou tradici a je hojně využívána lékaři většiny onkologických oborů, což svědčí o jejím širokém povědomí mezi odbornou i laickou veřejností.


POKYNY PRO LÉKAŘE ODESÍLAJÍCÍ PACIENTY NA ZAMRAŽENÍ REPRODUKČNÍCH BUNĚK PŘED ONKOLOGICKOU LÉČBOU

1. Na webu níže je ke stáhnutí  „Žádost o kryoprezervaci (zmrazení) ejakulátu a skladování spermií 
pro budoucí darování mezi partnery a informovaný souhlas dárce“ a "Smlouva o skladování spermií".
Je nutné je vytisknout a seznámit s jejím obsahem pacienta. Podepsané je donese pacient k odběru, smlouvu je třeba mít vytištěnou a podepsanou 2x.

2. Je nutné, aby pacient měl v den odběru spermatu výsledky serologických vyšetřeních. Provádí se vyšetření na HIV 1,2, HBsAg, anti - HBc, anti - HCV a syfilis. Vyšetření je nutné provést v laboratoři Transfúzního a tkáňového oddělení FN Brno. Žádanka je na stahnutí na této stránce níže. Výsledky nesmí být starší sedmi dnů před odběrem spermatu.

3. Případně mohou být akceptovány výsledky z laboratoře s povolením k činnosti od SÚKLu viz aktualizovaný seznam na http://www.sukl.cz/prehled-drzitelu-povoleni-cinnosti-v-oblasti-lidskych-tkani

4. Pacienta ke kryokonzervaci spermatu je nutné objednat na tel č. 532 238 441 – Andrologická laboratoř Centra asistované reprodukce, alespoň den dopředu

5. V den odběru si pacient s sebou donese:

  • vytištěnou a podepsanou „Žádost o kryoprezervaci (zmrazení) ejakulátu a skladování spermií pro budoucí darování mezi partnery a informovaný souhlas dárce“,  
  • "Smlouvu o skladování spermií" (je nutné mít 2x!),
  • žádanku o kryokonzervaci spermatu (poukaz na vyšetření/ošetření)
  • výsledky serologických vyšetření 

!!! BEZ VŠECH TĚCHTO NÁLEŽITOSTÍ NEMŮŽE BÝT SPERMA PACIENTA ODEBRÁNO, ZAMRAŽENO A SKLADOVÁNO !!!

Kryokonzervace spermatu zdravých mužů na vlastní žádost - informace zde.

Ke stažení

Kontakty | Víte, že?