Reprodukční ochrana u mužů

Rutině používanou metodou, která vede k záchraně plodnosti u mužů je zamražení spermií. před onkologickou léčbou. Takto zamražené spermie je možné po úspěšném vyléčení rakoviny využít k oplození a narození dítěte pomocí běžných metod asistované reprodukce - nitroděložní inseminace (IUI) nebo mimotělního oplodnění (IVF). Tato technika má na našem pracovišti dlouholetou tradici a je hojně využívána lékaři většiny onkologických oborů, což svědčí o jejím širokém povědomí mezi odbornou i laickou veřejností. Tel. č. na objednání ke kryokonzervaci spermatu je 532 238 441

Pokyny pro lékaře odesílající pacienty na zamražení reprodukčních buněk
 - před onkologickou léčbou

1. Na webu níže je ke stáhnutí  „Žádost o kryoprezervaci (zmrazení) ejakulátu a skladování spermií 
pro budoucí darování mezi partnery a informovaný souhlas dárce“ a "Smlouva o skladování spermií".
Je nutné je vytisknout a seznámit s jejím obsahem pacienta. Podepsané je donese pacient k odběru, smlouvu je třeba mít vytištěnou a podepsanou 2x.

2. Je nutné, aby pacient měl v den odběru spermatu výsledky serologických vyšetřeních. Provádí se vyšetření na HIV 1,2, HBsAg, anti - HBc, anti - HCV a syfilis. Vyšetření je nutné provést v laboratoři Transfúzního a tkáňového oddělení FN Brno. Žádanka je na stahnutí na této stránce níže. Výsledky nesmí být starší sedmi dnů před odběrem spermatu.


3. Případně mohou být akceptovány výsledky z laboratoře s povolením k činnosti od SÚKLu viz aktualizovaný seznam na http://www.sukl.cz/prehled-drzitelu-povoleni-cinnosti-v-oblasti-lidskych-tkani

4. Pacienta ke kryokonzervaci spermatu je nutné objednat na tel č. 532 238 441 –
Andrologická laboratoř Centra asistované reprodukce,
alespoň den dopředu

5. V den odběru si pacient s sebou donese:

  • vytištěnou a podepsanou „Žádost o kryoprezervaci (zmrazení) ejakulátu a skladování spermií pro budoucí darování mezi partnery a informovaný souhlas dárce“,  
  • "Smlouvu o skladování spermií" (je nutné mít 2x!),
  • žádanku o kryokonzervaci spermatu (poukaz na vyšetření/ošetření)
  • výsledky serologických vyšetření 

----- bez všech těchto náležitostí nemůže být sperma pacienta odebráno, zamraženo a skladováno!!!

Kryokonzervace spermatu zdravých mužů na vlastní žádost - informace zde.


Ke stažení

Kontakty | Víte, že?