Reprodukční ochrana u mužů - zamražení spermatu

Reprodukční ochrana_muži.001Uchování vlastního spermatu pomocí zamrazení je vhodné pro muže, kteří se potýkají se zdravotními problémy, či se chystají podstoupit protinádorovu léčbu. Zamražené spermie je možné po úspěšném vyléčení využít k oplození a narození dítěte pomocí metod asistované reprodukce - nitroděložní inseminace (IUI) nebo mimotělního oplodnění (IVF). Naše pracoviště má dlouholetou tradici a je hojně využíváno lékaři většiny onkologických oborů, což svědčí o jejím širokém povědomí mezi odbornou i laickou veřejností.


POKYNY PRO LÉKAŘE ODESÍLAJÍCÍ PACIENTY NA ZAMRAŽENÍ REPRODUKČNÍCH BUNĚK PŘED ONKOLOGICKOU LÉČBOU

1. Pacienta ke kryokonzervaci spermatu je nutné objednat na tel č. 532 238 441 – andrologická laboratoř Centra asistované reprodukce, alespoň den dopředu

2. V den odběru si pacient s sebou donese žádanku na kryokonzervaci spermatu z onkologického pracoviště.

Kryokonzervace spermatu zdravých mužů na vlastní žádost - informace zde.