Prevence rizik od početí k porodu - tisková konference

Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno zahájila spolupráci s Centrem molekulární medicíny CEITEC MU.

Prevence rizik od početí k porodu - tisková konferenceGynekologicko-porodnická klinika FN Brno zahájila spolupráci s Centrem molekulární medicíny CEITEC MU. Současné možnosti prevence rizik od početí k porodu se tak ve FN Brno staly jedny z nejlepší v naší zemi a Evropě vůbec. V České republice se dnes po mimotělním oplodnění rodí téměř 3%dětí. Zvyšuje se věk žen, které léčbu podstupují a množí se páry s vážnými zdravotními problémy. Zákonitě tak přibývá komplikací vlastní léčby a komplikací v průběhu těhotenství. Prevence rizik od početí k porodu - tisková konferenceMaximální pozornost je proto potřeba věnovat prevenci přenosu geneticky podmíněných chorob na potomstvo, včasnému rozpoznání a adekvátní léčbě komplikací. Tyto a řada dalších informací byla zástupcům médií prezentována na tiskové konferenci pořádané dne 7. června 2013. Velký zájem vzbudila informace o 20. výročí založení nejstarší a největší Spermabanky v ČR, která je součástí Centra asistované reprodukce Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno. Kromě již rutinního využívání v programu asistované reprodukce, dárcovství spermatu a u onkologicky nemocných, je zmražování spermatu stále více využíváno komerčně i mladými muži v rámci prevence zachování plodnosti.

Kontakty | Víte, že?