Preimplantační genetické testování aneuploidií (PGS)

CÍLEM PREIMPLANTAČNÍHO GENETICKÉHO TESTOVÁNÍ ANEUPLOIDIÍ PGT - A, DŘÍVE PGS, JE VYBRAT K PŘENOSU DO DĚLOHY EMBRYA SE SPRÁVNÝM POČTEM CHROMOZOMŮ. V SOUČASNOSTI SE PGS PROVÁDÍ POMOCÍ TZV. MIKROČIPOVÉ METODY - "MICROARRAYS", KTERÁ UMOŽŇUJE SOUČASNĚ VYŠETŘIT VŠECH 24 CHROMOSOMŮ.PGT-A.001

PRINCIPEM PGT - A JE:

  • snížit počet spontánních potratů
  • snížit riziko porodu plodu s vývojovou vadou
  • snížit počet vícečetných těhotenství

INDIKACE K PROVEDENÍ PREIMPLANTAČNÍHO GENETICKÉHO SCREENINGU:

  • vyšší věk ženy
  • opakované potrácení plodů
  • opakované neúspěšné transfery kvalitních embryí v předchozích IVF cyklech
  • potrat nebo porod plodu s vývojovou vadou (chromozomální abnormitou)
  • chromozomální abnormity zjištěné u páru, vrozené vývojové vady v rodině, výskyt geneticky podmíněné choroby v rodině

Pár podstoupí genetické vyšetření, konzultaci s gynekologem a naplánování výkonu IVF.

PGT - A - METODY SCREENINGU ANUPLOIDIÍ - MIKROČIPY - VYŠETŘENÍ VŠECH 24 CHROMOZOMŮ

Odběr buněk z embrya se provádí 5. den po oplodnění, kdy se z embrya ve stadiu blastocysty odebere několik buněk trofektodermu. Buňky trofektodermu tvoří základ placenty. Nevýhodou je časová náročnost vyšetření, proto je nutné embrya po odběru buněk zamrazit a transferovat embrya nejdříve v dalším přirozeném cyklu ženy.

 PGSPGSPVyšetření embrya pomocí mikročipů - normální nález

Ke stažení