Požadavky na dárkyně vajíček

Chcete pomoci ženám, které nemohou mít vlastní dítě? Darujte vajíčko!

Do našeho programu dárcovství vajíček uvítáme nové dárkyně. 

Požadavky na dárkyni vajíček: Dárkyní oocytů se může stát každá zdravá žena ve věku 20 až 30 let.

Při konzultaci v poradně Vám podrobně vysvětlíme, jak darování vajíček probíhá a co s tím souvisí. Zajistíme všechna potřebná vyšetření a další výkony tak, aby pro Vás byla co nejbezpečnější a nejméně zatěžující. Ve všech případech je zachovávána anonymita dárkyně i příjemkyně. Po provedení cyklu obdrží dárkyně vajíček částku, která je určena na pokrytí nákladů spojených s dárcovstvím (cestovné aj.) – obvykle 10 000-25000 Kč.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte:

1. osobně na ambulanci asistované reprodukce
2. telefonicky 532 238 253, 532 238 266)
3. emailem (car01@fnbrno.cz).

  


Kontakty | Víte, že?