Požadavky na dárkyně vajíček

Chcete pomoci ženám, které nemohou mít vlastní dítě? Darujte vajíčko!

Do našeho programu dárcovství vajíček uvítáme nové dárkyně. 

Požadavky na dárkyni vajíček: Dárkyní oocytů se může stát každá zdravá žena ve věku 18 až 32 let.

Při konzultaci v poradně Vám podrobně vysvětlíme, jak darování vajíček probíhá a co s tím souvisí. Zajistíme všechna potřebná vyšetření a další výkony tak, aby pro Vás byla co nejbezpečnější a nejméně zatěžující. Ve všech případech je zachovávána anonymita dárkyně i příjemkyně. Po provedení cyklu obdrží dárkyně vajíček částku, která je určena na pokrytí nákladů spojených s dárcovstvím (cestovné aj.) – do výše až 25000 Kč.

Veškeré informace na www.chcidarovatvajicko.cz

nebo v případě zájmu nás, prosím, kontaktujte:

1. osobně na ambulanci asistované reprodukce, Obilní trh 11, Brno
2. telefonicky 532 238 253, 532 238 266
3. emailem (car01@fnbrno.cz)