Požadavky na dárkyně vajíček a dárce spermatu

Do našeho programu dárcovství uvítáme nové dárkyně vajíček a nové dárce spermatu.   


Do našeho programu dárcovství vajíček uvítáme nové dárkyně vajíček.    

Požadavky na dárkyně vajíček: Dárkyní oocytů se může stát každá zdravá žena ve věku 20 až 30 let.

Při konzultaci v poradně Vám podrobně vysvětlíme, jak darování vajíček probíhá a co s tím souvisí. Zajistíme všechna potřebná vyšetření a další výkony tak, aby pro Vás byla co nejbezpečnější a nejméně zatěžující. Ve všech případech je zachovávána anonymita dárkyně i příjemkyně. Po provedení cyklu obdrží dárkyně vajíček částku, která je určena na pokrytí nákladů spojených s dárcovstvím (cestovné aj.) – obvykle 10 000-25000 Kč.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte:

1. osobně na ambulanci asistované reprodukce
2. telefonicky 532 238 253, 532 238 266)
3. emailem (car01@fnbrno.cz).

 

Chcete pomoci ženám, které nemohou mít vlastní dítě? Darujte vajíčko! 

Zájemkyně se mohou přihlásit telefonicky na čísle 532 238 266


Informace pro zájemce o darování spermií.

Dárcem spermatu se může stát zdravý muž ve věku od 18 do 35 let. U zájemců se provádí vyšetření spermatu, při splnění potřebných parametrů dále blok dalších potřebných vyšetření včetně genetického na ověření dobrého zdravotního stavu a vyloučení přenosných chorob. Náklady spojené s dárcovstvím jsou dárci finančně kompenzovány.

Vstupní požadavky na dárce spermatu:
- věk 18 až 35 let
- minimálně ukončené středoškolské vzdělání
- dobrý zdravotní stav

Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na čísle 532 238 441. 

 

 


Kontakty | Víte, že?