Ovariální reserva, AMH (antimülleriánský hormon)

Stanovení AMH je velmi dobrým ukazatelem funkce vaječníku, pomáhá při rozhodování o nejvhodnější léčbě. Jeho hladina souvisí s počtem vajíček, která jsou ve vaječníku přítomna.                     
U žen je tento hormon produkován buňkami, které obklopují  vajíčko (tzv. buňky granulózy) a reguluje jejich dozrávání. Jeho hladina se s věkem snižuje a je úměrná zásobě vajíček. . U ženy v reprodukčním věku by se měla jeho hodnota pohybovat od 2-6,8 ng/ml.  Ženy s nízkou hodnotou  AMH mají malou tzv. ovariální reservu, která se projevuje poruchami ovulace a potížemi s otěhotněním. U žen s vysokou hodnotou tohoto hormonu je vyšší riziko bouřlivé reakce na stimulaci  vaječníku a vzniku hyperstimulačního syndromu.
Výkon není hrazen ze zdravotního pojištění.


Na odběr krve a vyšetření  je možné se objednat na tel. + 420 532 238 253.

Kontakty | Víte, že?