Osobní asistence

Tato služba může být prospěšná českým, ale především zahraničním
klientům. Osobní asistence může být nápomocna v průběhu pobytu a léčby klientů na naší klinice
a současně jim být operativně osobní asistentkou v terénu v případě potřeby
nebo jakéhokoli problému. Může se jednat o asistenci a komunikaci v
cizím jazyce na úřadech a v dalších institucích, provedení městem, zajištění
programu pro pacienty i jejich rodinné příslušníky a další asistenční služby
během jejich pobytu.

 

Více informací zde

Kontakty | Víte, že?