Odkazy na literaturu

Vybrané publikace z oblasti reprodukční ochrany (onkofertility)


1. Huser M, Jurankova E, Crha I, Ventruba P, Hudecek R, Zakova J, Smardova L, Kral Z. Fertility preservation strategies in women undergoing chemotherapy for haematological malignancy. European Clinics in Obstetrics and Gynecology 2006, 2(2):77-81

2. Huser M, Crha I, Hudecek R, Ventruba P, Zakova J, Smardova L, Kral Z. Ovarian tissue cryopreservation - new opportunity to preserve fertility in female cancer patients. European Journal of  Gynaecological Oncology 2007, 28(4):249-256

3. Huser M. Rodičovství onkologicky nemocných.  In Konečná H. Reprodukční zdraví. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity 2008, s.7-11. ISBN 978-80-7262-395-2

4. Huser M, Crha I, Ventruba P, Hudeček R, Zakova J, Smardova L, Kral Z, Jarkovsky J. Prevention of ovarian function damage with gonadoliberine analogues during chemotherapy in Hodgkin lymphoma patients. Human Reproduction 2008, 23(4):863-868

5. Němec P, Huser M, Souček M. Možnosti ochrany reprodukčních funkcí žen a mužů podstupujících léčbu cytotoxickými léky. Česká Revmatologie 2008, 16(2):81-88

6. Němec P, Huser M, Souček M. Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících léčbu cytotoxickými léky. Vnitřní Lékařství 2008, 54(3):191-196

7. Crha I, Ventruba P, Huser M, Zakova J, Kubesova B, Hudecek R, Jarkovsky J. Survival and infertility treatment in male cancer patients after sperm banking. Fertil Steril 2009, 91(6):2344-2348

8. Huser M, Šmardová L, Ventruba P, Mayer J. Vliv onkologické léčby na lidskou reprodukci. Klin Onkol 2010, 23(3): 165–170

9. Šmardová L, Huser M, Král Z, Crha I. Ochrana reprodukce u nemocných s Hodgkinovým lymfomem. Onkologie 2010, 4(3): 159–161

10. Huser M, Crha I, Žáková J, Ventruba P. Onkofertilita – nový směr reprodukční medicíny. Ces Gynek 2011, 76(2):91-99

11. Huser M, Žáková J, Crha I, Šmardová L, Král Z, Revel A, Ventruba P. Kryokonzervace ovariální tkáně u onkologických pacientek – 6 let klinických zkušeností. Ces Gynek 2012, 77(2):118-126.

12. Huser M, Zakova J, Smardova L, Crha I, Janku P, Hudecek R, Ventruba P. Combination of fertility preservation strategies in young women with recently diagnosed cancer. Eur J Gynaecol Oncol 2012, 33(1):42-50.

13. PanCareLIFE: PanCare Studies in Fertility and Ototoxicity to Improve Quality of Life after Cancer during Childhood, Adolescence and Young Adulthood. FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1, HEALTH.2013.2.4.1-3

14. Žáková J, Lousová E, Ventruba P et al. Cryopreservation before Testicular Cancer Treatment and Its Subsequent Utilization for the Treatment of Infertility. The Scientific World Journal, 2014, published online - doi:10.1155/2014/575978.

15. Huser M, Crha I, Žáková J, Ventruba P. Reprodukční ochrana u dospívajících dívek s maligním onemocněním. Onkologie 2014; 8(2): 61-63

Kontakty | Víte, že?