Novinka v léčbě neplodnosti

Novinka v léčbě neplodnosti a vyšetření vrozených vývojových vad a dědičných onemocnění v Centru asistované reprodukce Gynekologicko - porodnické kliniky LF MU a FN Brno

Novinka v léčbě neplodnosti a vyšetření vrozených vývojových vad a dědičných onemocnění v Centru asistované reprodukce Gynekologicko – porodnické kliniky LF MU a FN Brno.
Na našem pracovišti Vám nabízíme v rámci preimplantační genetické diagnsotiky (PGD) novou metodu vyšetření vrozených vývojových vad a dědičných onemocnění, která pracuje na principu mikročipové technologie (tzv. microarray). Oproti starším postupům je zde možnost vyšetřit všechny chromozomy embrya a garantovat mnohonásobně vyšší přesnost při záchytu dědičných onemocnění. Jedná se o preimplantační genetický screening (PGS).
Dřívějšími metodami se dařilo vyšetřit maximálně 8-10 chromozomů z buňky embrya, zatímco mikročipovou metodou lze z jedné buňky vyšetřit naráz všechny chromozomy člověka, který jich má celkem 46 (23 párů). Dokážeme tak mnohem účinněji zabránit narození dítěte s dědičným onemocněním nebo vrozenou vývojovou vadou.

Provedení PGS je indikováno u párů, kde se na faktorech neplodnosti podílí:
vyšší věk ženy nebo muže, chromosomální abnormity zjištěné u páru, porod nebo potrat plodu s vývojovou vadu (chromosomální abnormitou), opakované potrácení, opakované neúspěšné transfery embryí v předchozích IVF cyklech, špatné parametry spermiogramu (přítomnost patologických forem spermií), použití spermií po TESE, MESA, stavy po léčbě onkologických onemocnění pomocí chemoterapie nebo ozařování.

V některých případech se na metodu PGS u konkrétních zdravotních pojišťoven v odůvodněnáých případech a indikacích může vztahovat úhrada ze zdravotního pojištění.
Bližší informace o metodě i úhradě Vám rádi zodpoví pracovníci našeho centra.