Nové vyšetření spermií – analýza integrity chromatinu

Vyšetření integrity DNA spermií (metodou SCSA)

Test integrity DNA spermií je samostatné vyšetření, které stanoví podíl spermií s neporušenou DNA. Porucha integrity DNA spermií může být způsobena řadou faktorů např. oxidativním stresem nebo prodělanými chorobami. Integrita DNA je hodnota zcela nezávislá na hodnotách spermiogramu a výsledek tohoto vyšetření může být zcela zásadní informací o stavu spermií. Jedním z průvodních znaků fertilizace spermiemi se špatnou integritou DNA je špatný vývoj, nízká efektivita fertilizace a vysoký podíl fragmentovaných embryí. Obecně bývá tato metoda doporučována pacientům se špatnými hodnotami spermiogramu popř. párům kde byly v předchozích cyklech sledovány výše zmiňované anomálie v oplození a vývoji embryí.

Na základě výsledků tohoto vyšetření  lze pacientům doporučit metodu oplození vajíček. V případě vysokého podílu spermií s fragmentovanou DNA (nad 30 %) je doporučována metoda PICSI, kdy jsou vybírány spermie s nižší fragmentací. Metoda IUI je u těchto mužů zcela nevhodná. Pozitivní výsledky tohoto vyšetření jsou také jednou z indikací k PGS.

Specifický lék, na zlepšení integrity DNA spermií neexistuje. Nicméně v případě vysokých nálezů lze pacientům doporučit změnu životosprávy zaměřit se na infekce popř. doporučit farmakologicky dostupné antioxidanty a po 3 měsících vyšetření zopakovat.

Vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění!

Víc informaci o přínosu metody, indikacích k provedení vyšetření a vystavení žádanky v ambulanci asistované reprodukce tel. č. 532 238 253.

Vyšetření objednávejte v Andrologické laboratoři  tel. č. 532 238 441.

http://www.ivfbrno.cz/akcni-nabidka/t1221


Kontakty | Víte, že?