Nová metoda selekce spermií - MACS - magneticky aktivované třídění spermií

Nová neinvazivní metoda výběru spermií

Jedná se o funkční selekci spermií bez známek apoptózy.

Pro normální vývoj embrya je nezbytná kvalita spermie. Vysoký stupeň DNA fragmentace ve spermiích může negativně ovlivnit embryonální vývoj.Často  vedoucí k zastavení vývoje nebo k časnému potratu. Poškození DNA spermie reprezentované fragmentací a následnou apoptózou (buněčnou smrtí), může být příčinou mužské neplodnosti.Standardní metody, jako je vyšetření spermiogramu (tzn. koncentrace spermií, morfologie, nebo motilita) ji nemohou odhalit.

Míru poškození DNA ve spermii je možné zjistit pomocí metody SCSA, ale spermie po této metodě nemůžeme využít k oplozování.

Metoda MACS  začíná magnetickým označením poškozených spermií, které následně procházejí separační kolonou. Zde jsou selektivně zachytávané označené tedy poškozené spermie. Intaktní žijící spermie, které nevykazují známky fragmentace DNA, protečou kolonou a jsou zachytávány a připraveny pro další použití (ICSI, PICSI, IUI).

 

Tuto metodu doporučujeme využít v případě:

- zvýšeného poškození DNA u spermií

- v případě více neúspěšných IVF cyklů

- u párů, kde v IVF cyklu nebyl dobrý vývoj embryí

- u můžu, kteří kouří cigarety nebo jsou vystaveny zvýšenému působení chemických látek, nebo zvýšenému stresu

 

Tuto metod lze použít jak pro páry podstupující IVF cyklus tak i pro páry podstupující intrauterinní inseminaci. 

Tato metoda lze kombinovat jak s ICSI tak i s PICSI metodou.