Nitroděložní (intrauterinní) inseminace - IUI

Principem IUI je zavedení spermií separovaných (oddělených) od seminální plazmy do dutiny děložní. Zavedení spermií se provádí v době, kdy u ženy dochází k uvolnění vajíčka z ovaria – ovulaci.

Příprava k IUI je možná několika způsoby. Optimální způsob přípravy pacientky určuje lékař po domluvě s pacientkou. Blížící se ovulaci zjišťujeme pomocí ultrazvukového vyšetření přibližně 12. den cyklu, dle výsledku se stanoví termín aplikace hCG (nejčastěji injekce Ovitrelu).

Vlastní nitroděložní inseminace se provádí ambulantně.

Ve stanovený den se partner dostaví k odběru spermatu do andrologické laboratoře. Po zpracování spermií lze provést IUI. Zpracované spermie jsou zavedeny tenkou soupravou do děložní dutiny. K intrauterinní inseminaci je možné použít spermie partnera nebo dárce.

V očekávaném termínu menstruace doporučujeme provedení těhotenského testu z moče nebo lépe z krve.

Úspěšnost inseminace se pohybuje kolem 10%, vzhledem k tomu doporučujeme provést inseminaci maximálně 3x a poté volit cestu k úspěšnějším metodám IVF. 


Kontakty | Víte, že?