Nitroděložní (intrauterinní) inseminace - IUI

Principem IUI je zavedení spermií separovaných (oddělených) od seminální plazmy do dutiny děložní. Zavedení spermií se provádí v době, kdy u ženy dochází k uvolnění vajíčka z vaječníku – ovulaci.

Optimální způsob přípravy pacientky určuje lékař po domluvě s pacientkou. Blížící se ovulaci zjišťujeme pomocí ultrazvukového vyšetření přibližně 12. den cyklu, dle výsledku se stanoví termín aplikace hCG (nejčastěji injekce Ovitrelu).

Ve stanovený den se partner dostaví k odběru spermatu do andrologické laboratoře. Po zpracování spermií lze provést IUI. Zpracované spermie jsou zavedeny tenkou soupravou do děložní dutiny. K intrauterinní inseminaci je možné použít spermie partnera nebo dárce.

V očekávaném termínu menstruace doporučujeme provedení těhotenského testu z moče nebo lépe z krve.

Úspěšnost inseminace se pohybuje kolem 10%, vzhledem k tomu doporučujeme provést inseminaci maximálně 3x a poté volit cestu k úspěšnějším metodám IVF.