Neplodnost ženy

Neplodnost_ženaPLODNOST ŽENY VÝRAZNĚ OVLIŇUJE JEJÍ VĚK.

SE ZVYŠUJÍCÍCM SE VĚKEM ŽENY SE SNIŽUJE KVALITA A POČET UVOLŇOVANÝCH VAJÍČEK A TÍM SE SNIŽUJE ŠANCE NA TĚHOTENSTVÍ.

Neplodnost ženy bývá nejčastěji způsobena tím, že vaječník nevytvoří nebo neuvolní kvalitní životaschopné vajíčko - anovulace.

Neplodnost může způsobit také poškození vejcovodů, endometrióza (přítomnost děložní sliznice mimo dutinu děložní), genetické problémy, vrozené vývojové vady dělohy a další.

Ženskou plodnost negativně ovlivňuje i kouření,drogy, stres.

PŘÍČINY ŽENSKÉ NEPLODNOSTI:

 • ovariální faktor - vaječník nevytvoří nebo neuvolní kvalitní životaschopné vajíčko (tzv. anovulace)
 • tubární faktor - poškození vejcovodů, chybění vejcovodů, neprůchodné vejcovody
 • endometrioza - přítomnost děložní sliznice mimo dutinu děložní
 • imunologický faktor - tvorba protilátek proti spermiím, vajíčku, embryu
 • genetická příčina neplodnosti
 • vrozené vývojové vady dělohy
 • zánětlivé onemocnění ženského pohlavního traktu
 • hormonální příčiny - např syndrom polycystických vaječníků (PCOS syndrom)

ZÁKLADNÍ VYŠETŘOVACÍ METODY NEPLODNOSTI ŽENY:


NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY ŽENSKÉ NEPLODNOSTI PODROBNĚJI

CO JE TO ENDOMETRIÓZA?

EndometriózaENDOMETRIÓZA JE STAV, KDY SE TKÁŇ VYTVÁŘEJÍCÍ SLIZNICI V DUTINĚ DĚLOŽNÍ (ENDOMETRIUM) NACHÁZÍ MIMO DĚLOHU. 

Nejčastější výskyt je v oblasti malé pánve – na pobřišnici kolem dělohy, na vaječnících, ve vejcovodech (může být příčinou jejich neprůchodnosti) a v děložní svalovině. Endometrióza může vytvářet ložiska nejrůznější velikosti – od mikroskopických, až po rozsáhlé útvary velikosti desítek centimetrů, často bývají přítomné srůsty.

JAK SE ENDOMETRIÓZA PROJEVUJE?
K příznakům endometriózy patří bolesti v podbřišku, při styku a neplodnost (e. symptomatická). V mnoha případech endometrióza bývá bezpříznaková (e. asymptomatická).

JAK LZE ENDOMETRIÓZU DIAGNOSTIKOVAT?
Základním vyšetřením pro průkaz endometriózy je diagnostická laparoskopie, při které se cíleně pátrá i po velmi drobných ložiscích endometriózy v malé pánvi a dutině břišní.

JAKÝ JE LÉČEBNÝ POSTUP U ENDOMETRIÓZY?
Důležitým krokem je snížení tvorby estrogenu (ženský hormon) vytvářeného vaječníkem.

Využívá se těchto léčebných možností:

 • Nízkodávkovaná hormonální antikoncepce.
 • Zablokování činnosti vaječníku (umělá menopauza) na 3–6 měsíců pomocí depotních injekcí GnRH agonistů (Decapeptyl, Diphereline, Zoladex), nebo nosního spreje Synarelu.
 • Operační léčba – odstranění ložisek endometriózy z laparoskopického nebo laparotomického přístupu.

Správné stanovení léčebného postupu vyžaduje racionální zhodnocení všech nálezů a okolností. Jde především o rozsah endometriózy, přítomnost či nepřítomnost potíží, dosavadní průběh léčby neplodnosti a příčiny neplodnosti. Léčba je vždy individuální, doporučená gynekologem tak, aby respektovala přání pacientky. 

NAVAZUJÍCÍ INFORMACE O REPRODUKČNÍ CHIRURGII zde.


CO JE TO AMH?

VajíčkoAMH (ANTIMÜLLERIÁNSKÝ HORMON) VYPOVÍDÁ O OVARIÁLNÍ REZERVĚ ŽENY, NEBO-LI JEJÍ ZÁSOBĚ VAJÍČEK. 

Stanovení AMH je ukazatelem funkce vaječníku, pomáhá při rozhodování o nejvhodnější léčbě. Jeho hladina souvisí s počtem vajíček, která jsou ve vaječníku přítomna.    

U žen je tento hormon produkován buňkami, které obklopují  vajíčko (tzv. buňky granulózy) a reguluje jejich dozrávání. Jeho hladina se s věkem snižuje a je úměrná zásobě vajíček. U ženy v reprodukčním věku by se měla jeho hodnota pohybovat od 2-6,8 ng/ml.

Ženy s nízkou hodnotou  AMH mají malou tzv.ovariální reservu, která se projevuje poruchami ovulace a potížemi s otěhotněním. U žen s vysokou hodnotou tohoto hormonu je vyšší riziko bouřlivé reakce na stimulaci  vaječníku a vzniku hyperstimulačního syndromu.

Vyšetření hodnoty AMH je výkon, který není hrazen ze zdravotního pojištění.


PRŮCHODNOST VEJCOVODŮ, HSG (HYSTEROSALPINGOGRAFIE, SONO HSG)

VYŠETŘENÍ PRŮCHODNOSTI VEJCOVODŮ PATŘÍ K ZÁKLADNÍM VYŠETŘENÍM ŽENY PŘI PÁTRÁNÍ PO PŘÍČINÁCH POTÍŽÍ S OTĚHOTNĚNÍM.

V současnosti doporučujeme ambulantní ultrazvukovou metodu – sono HSG. Metoda spočívá v zavedení tenkého katetru přes děložní čípek a v aplikaci fyziologického roztoku přímo do dělohy. Pomocí této metody lze prohlédnout struktury v děloze (polypy, myomy), děložní sliznici, endometriální srůsty, vrozené defekty a abnormality dělohy a vejcovodů. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje od pacienta žádnou speciální přípravu. Výsledek se dozví pacientka ihned po vyšetření.

Výkon je plně hrazený ze zdravotního pojištění. Je ale možné si připlatit set s pěnou na lepší zobrazení struktur dělohy.

INDIKACE K PROVEDENÍ SONO HSG:                                                                       

 • k dovyšetření při nejasném nálezu v děložní dutině při ultrazvukovém vyšetření
 • k vyloučení vývojové anomalie dutiny děložní
 • při neplodnosti k vyloučení neprůchodnosti vejcovodů

Při nejasném nálezu nebo nepříznivých anatomických podmínkách je vhodné doplnit laparoskopií a hysteroskopií, detailnější informace:  více zde


NA VYŠETŘENÍ A ODBĚRY KRVE JE MOŽNÉ SE OBJEDNAT NA EMAILU CAR01@FNBRNO.CZ

Ženská neplodnost