Neplodnost ženy


Plodnost ženy je výrazně ovlivněna jejím věkem. Se zvyšujícím se věkem ženy se snižuje kvalita a počet uvolňovaných vajíček a tím se snižuje šance na těhotenství. Neplodnost ženy bývá nejčastěji způsobena tím, že vaječník nevytvoří nebo neuvolní kvalitní životaschopné vajíčko - anovulace. Neplodnost může způsobit také poškození vejcovodů, endometrióza (= přítomnost děložní sliznice mimo dutinu děložní), genetické problémy, vrozené vývojové vady dělohy a další. Ženskou plodnost negativně ovlivňuje i kouření,drogy, stres.

Diagnostika příčin neplodnosti u ženy je složitá a je proto diferencována na ambulantní gynekologické pracoviště a centrum asistované reprodukce. Odesílající gynekolog může zajistit některá základní vyšetření – především onkologickou cytologii čípku, kolposkopii, křivku bazálních teplot atd.

Příčiny ženské neplodnosti:

  • ovariální faktor - vaječník nevytvoří nebo neuvolní kvalitní životaschopné vajíčko (tzv. anovulace)
  • tubární faktor - poškození vejcovodů, chybění vejcovodů, neprůchodné vejcovody
  • endometrioza - přítomnost děložní sliznice mimo dutinu děložní
  • imunologický faktor - tvorba protilátek proti spermiím, vajíčku, embryu
  • genetická příčina neplodnosti
  • vrozené vývojové vady dělohy
  • zánětlivé onemocnění ženského pohlavního traktu
  • hormonální příčiny - např syndrom polycystických vaječníků (PCOS syndrom)

Základní metody při vyšetřování neplodnosti ženy:

■ vyšetření hladin hormonů 
■ ultrazvukové vyšetření
■ vyšetření průchodnosti vejcovodů - HSG - hysterosalpingografie, sonoHSG
vyšetření ovariální reservy AMH (antimülleriánský hormon)
laparoskopie, hysteroskopie
genetické vyšetření
■ imunologické vyšetření

Endometrióza je stav, kdy se tkáň vytvářející sliznici v dutině děložní (endometrium) nachází mimo dělohu. Nejčastější výskyt je v oblasti malé pánve – na pobřišnici kolem dělohy, na vaječnících, ve vejcovodech (může být příčinou jejich neprůchodnosti) a v děložní svalovině. Endometrióza může vytvářet ložiska nejrůznější velikosti – od mikroskopických, až po rozsáhlé útvary velikosti desítek centimetrů, často bývají přítomné srůsty.

Jak se endometrióza projevuje?
K příznakům endometriózy patří bolesti v podbřišku, při styku a neplodnost (e. symptomatická). V mnoha případech endometrióza bývá bezpříznaková (e. asymptomatická).

Jak lze endometriózu diagnostikovat?
Základním vyšetřením pro průkaz endometriózy je diagnostická laparoskopie, při které se cíleně pátrá i po velmi drobných ložiscích endometriózy v malé pánvi a dutině břišní.

Jaký je léčebný postup u endometriózy?
Důležitým krokem je snížení tvorby estrogenu (ženský hormon) vytvářeného vaječníkem. Využívá se těchto léčebných možností:
• Nízkodávkovaná hormonální antikoncepce.
• Zablokování činnosti vaječníku (umělá menopauza) na 3–6 měsíců pomocí depotních injekcí GnRH agonistů (Decapeptyl,      Diphereline, Zoladex), nebo nosního spreje Synarelu.
• Operační léčba – odstranění ložisek endometriózy z laparoskopického nebo laparotomického přístupu.

Správné stanovení léčebného postupu vyžaduje racionální zhodnocení všech nálezů a okolností. Jde především o rozsah endometriózy, přítomnost či nepřítomnost potíží, dosavadní průběh léčby neplodnosti a příčiny neplodnosti. Léčba je vždy individuální, doporučená gynekologem tak, aby respektovala přání pacientky. Více informací zde.

„Zásoba vajíček“ – ovariální reserva,  AMH (antimülleriánský hormon)    
Stanovení AMH je velmi dobrým ukazatelem funkce vaječníku, pomáhá při rozhodování o nejvhodnější léčbě. Jeho hladina oocytsouvisí s počtem vajíček, která jsou ve vaječníku přítomna.                      
U žen je tento hormon produkován buňkami, které obklopují  vajíčko (tzv. buňky granulózy) a reguluje jejich dozrávání. Jeho hladina se s věkem snižuje a je úměrná zásobě vajíček. . U ženy v reprodukčním věku by se měla jeho hodnota pohybovat od 2-6,8 ng/ml.  Ženy s nízkou hodnotou  AMH mají malou tzv.ovariální reservu, která se projevuje poruchami ovulace a potížemi s otěhotněním. U žen s vysokou hodnotou tohoto hormonu je vyšší riziko bouřlivé reakce na stimulaci  vaječníku a vzniku hyperstimulačního syndromu.
Výkon není hrazen ze zdravotního pojištění.
Na odběr krve a vyšetření  je možné se objednat na tel. + 420 532 238 253.

Průchodnost vejcovodů – HSG (hysterosalpingografie, sonoHSG)
Vyšetření průchodnosti vejcovodů patří k základním vyšetřením ženy při pátrání po příčinách potíží s otěhotněním.  V současnosti doporučujeme ambulantní ultrazvukovou metodu – sono HSG. Metoda spočívá v zavedení tenkého katetru přes děložní čípek a v aplikaci fyziologického roztoku přímo do dělohy. Pomocí této metody lze prohlédnout struktury v děloze ( polypy. myomy), děložní sliznici, endometriální srůsty, vrozené defekty a abnormality dělohy a vejcovodů. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje od pacienta žádnou speciální přípravu. Výsledek se dozví pacientka ihned po vyšetření. Výkon je plně hrazený ze zdravotního pojištění.

Indikace k provedení sonoHSG:                                                                       

- k dovyšetření při nejasném nálezu v děložní dutině při ultrazvukovém vyšetření
- k vyloučení vývojové anomalie dutiny děložní
- při neplodnosti k vyloučení neprůchodnosti vejcovodů 

Na vyšetření  je možné se objednat na tel. + 420 532 238 253.

Při nejasném nálezu nebo nepříznivých anatomických podmínkách je vhodné doplnit laparoskopii a hysteroskopii více zde

 


Kontakty | Víte, že?