Neplodnost po úrazech míchy a její léčba

Fakultní nemocnice Brno jako jediné pracoviště u nás zajišťuje mužům po úrazu míchy řešení neplodnosti v komplexním centru. Na jediné spinální jednotce v ČR je totiž součástí týmu odborníků i sexuolog-androlog.

 

V současnosti jsou poranění míchy negativním důsledkem moderní doby a životního stylu. Z hlediska závažnosti se jedná o prioritní skupinu úrazových pacientů, kteří vyžadují celoživotní medicínskou péči a rehabilitaci. V České republice každoročně utrpí 200 jedinců poranění míchy, z toho 40% začíná svůj život na vozíku.

Součástí brněnské fakultní nemocnice a jejího traumacentra je nejmladší, nejmodernější spinální jednotka v ČR, kam jsou přijímání pacienti po poranění páteře a míchy. Léčba pacientů s poraněním míchy si žádá komplexní přístup odborníků řady lékařských oborů.

Prvním krokem je operace, uvolnění páteřního kanálu a zpevnění páteře kovovými dlažkami. Po operaci začíná dlouhý proces rehabilitace s návratem ochrnutého do běžného života rodinného, partnerského, pracovního i společenského. Poranění míchy častěji utrpí muž, poměr k ochrnutým ženám je 5:1. Ochrnutí představuje kromě poruchy hybnosti a cítivosti pod místem přerušení míchy i poruchu sexuálních funkcí.

V první fázi po úraze je nemocnému, v případě zájmu i jeho partnerce, poskytnuta informace o možném porušení sexuálních funkcí a plodnosti v souvislosti s poraněním míchy, současně jsou nastíněny možnosti léčby. Paraplegik je vybavený edukačními DVD a kontaktem na lékaře. Ochrnutí se zajímají o sexualitu a konzultaci se sexuologem ze dvou důvodů: chtějí-li obnovit sexuální aktivitu a realizovat reprodukční roli. Neplodnost po úraze míchy je dána třemi faktory: ztrátou schopnosti ztopoření a výronu semene a špatnou kvalitou spermií.

Řešením je pohlavní buňky – spermie, odebrat pomocí tzv. „umělé“, arteficiální ejakulace, vibrostimulace či elektrostimulace nebo spermie získat operační cestou. Neplodný paraplegický pár je zařazený do programu asistované reprodukce. Prvním úkolem je odebrání spermií, jejich zamražení, uložení a skladování ve speciálních kontejnerech s tekutým dusíkem při teplotě mínus 196 stupňů Celsia. Druhým krokem je příprava partnerky ochrnutého muže k umělému oplození, které je vedeno gynekologem a probíhá ve FN Brno v Centru asistované reprodukce Obilní trh. K oplození vajíček ženy používáme metodu mimotělního oplození - injekce spermie do vajíčka (ICSI-intracytoplazmatická injekce spermie), která je nejméně závislá na kvalitě spermií. Embryolog nasaje do mikropipety jednu spermii a injikuje ji do vajíčka, touto mikromanipulační technikou je provedeno oplození všech získaných vajíček. Jen díky této metodě se mohou stát biologickými otci muži s velmi špatnou kvalitou spermií, ke kterým patří rovněž ochrnutí muži po poranění páteře a míchy. Cílem naší komplexní péče o ochrnuté je jejich integrace do společnosti včetně splnění přání realizace rodičovství s cílem narození zdravého potomka
 


Kontakty | Víte, že?