Náš kolektiv

Gynekologie:

                  Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA             Doc. MUDr. Igor Crha. CSc.              Prim. MUDr. Robert Hudeček, PhD.            Doc. MUDr. Martin Huser, PhD.

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
vedoucí Centra asistované reprodukce, přednosta kliniky
 
email: ventruba.pavel@fnbrno.cz


doc. MUDr. Igor Crha,CSc

vedoucí úseku AR a Andrologického centra
email: crha.igor@fnbrno.cz     

doc. MUDr. Robert Hudeček, PhD.
ambulance AR
 
email: hudecek.robert@fnbrno.cz

prof. MUDr. Martin Huser, PhD.
ambulance AR
 
email: huser.martin@fnbrno.cz
 

             

            MUDr.Karel Crha

   

MUDr. Patricie Serpa Nižník

lékař AR

MUDr. Karel Crha

lékař AR

MUDr. Zuzana Papíková

lékař AR

MUDr. Eva Filipínská

lékař AR


Embryologie a andrologie:

              Doc. RNDr. Jana Žáková, PhD.            Eva Lousová              Ing. Michal Ješeta          Petra Coufalová
Doc. RNDr. Jana Žáková, PhD. 
vedoucí embryolog
 
email: zakova.jana@fnbrno.cz
Ing. Eva Lousová 
embryolog
 
email: lousova.eva@fnbrno.cz
Ing. Michal Ješeta, PhD.
embryolog

email: Jeseta.Michal@fnbrno.cz

Petra Coufalová, Dis. 
andrologická laborantka

 


Sestry CAR:

Ilona Rošická
staniční sestra CAR 
   
email: rosicka.ilona@fnbrno.cz

Miluše Hanáková,  Kateřina Zachovalová, Zuzana Musilová, Monika Kampasová


Genetika:                                           Geneticko-andrologická poradna:

                          Renata Gaillyová                               Rastislav Beharka  

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, PhD.
genetik
 
email: gaillyova.renata@fnbrno.cz

  MUDr. Rastislav Beharka
 
email: beharka.rastislav@fnbrno.cz

St 14.30 - 16.00

 

Urologie:

       

MUDr. Marek Kašík
urolog
 
email: kasik.marek@fnbrno.cz
Po 15.00 - 16.30

 

MUDr. Simona Machynová
urolog
 

Po 15.00 - 16.30

 

Sexuologie:                                  Sexuologicko-andrologická poradna:

                        Michal Pohanka                           MUDr. Taťáma Šrámková  
Doc. MUDr. Michal Pohanka, PhD.
sexuolog
 
email: michal.pohanka@fnusa.cz
 

MUDr. Taťána Šrámková, CSc.

sexuolog

email: Sramkova.Tatana@fnbrno.cz

 

Koordinátor IVF:

 

 


 

Kontakty | Víte, že?