Kryokonzervace

KRYOKONZERVACÍ (ZAMRAZENÍM) V REPRODUKČNÍ MEDICÍNĚ UCHOVÁVÁME LIDSKÉ BUŇKY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Kryokonzervaci využíváme v asistované reprodukci k zamrazení vajíček, spermií a embryí.

Kryokonzervace vajíček, kryokonzervace embryí,  kryokonzervace spermií

KRYOKONZERVACE VAJÍČEKKryokonzervace.001

Zamrazení vajíček slouží především k zachování plodnosti ženy. Tato metoda je vhodná pro ženy, které si přejí uchovat vajíčka pro budoucí použití. Proces není vázán na partnera, vajíčka se uchovávají neoplodněná.

Pokud ženy plánují mateřství ve věku, kde již není jisté, zda budou mít dostatek kvalitních vajíček, budou pro ně jedinou šancí k otěhotnění vlastní zamrazená vajíčka (bez zamrazení vlastních vajíček pak vajíčka dárcovská).

Program zachování plodnosti je zásadní pro ženy chystající se podstoupit protinádorovou léčbu. Na rozdíl od mužů, kterým se tvoří stále nové spermie, se u žen vytváří vajíčka již během embryonálního vývoje. Poté jsou uschována po celý život ve vaječnících. Všechny cizorodé látky nebo záření je mohou nevratně poškodit nebo zničit.

Metoda zamrazení vajíček se používá i u párů, které podstupují umělé oplodnění a nebylo možné oplodnění v den odběru vajíček ženy.

KRYOKONZERVACE SPERMIÍ

Uchování vlastního spermatu pomocí zamrazení je vhodné zejména pro muže, kteří se potýkají se zdravotními problémy a chystají se podstoupit protinádorou léčbu.

VÍCE O PROGRAMU KRYOKONZERVACE SPERMIÍ PŘED ONKOLOGICKOU LÉČBOU zde.

Slouží také jako metoda uchování spermií pro pozdější využití a zachování možnosti početí vlastního dítěte vzhledem ke snižující se fertilitě, ke které může docházet s přibývajícím věkem.

Je nutné, aby muž žádající zamražení spermatu měl v den odběru spermatu výsledky serologických vyšetřeních. Provádí se vyšetření na HIV 1,2, HBsAg, anti - HBc, anti - HCV a syfilis. Vyšetření je nutné provést v laboratoři Transfúzního a tkáňového oddělení FN Brno. Žádanka je na stahnutí na této stránce níže. Výsledky nesmí být starší sedmi dnů před odběrem spermatu.

Zamrazené sperma je skladováno 12 měsíců ode dne zamražení. Prodloužit skladování lze na základě písemné žádosti a zaplacení poplatku. Poplatek za prodloužení délky skladování (170,- Kč/ měsíc) se hradí předem, buď osobně nebo převodem na účet 71234621/0710, VS 7941, do zprávy pro příjemce uvést přijmení + RČ. Prosíme o zaslání potvrzení o platbě na email car01@fnbrno.cz. Skladování zmražených spermií lze kdykoliv předčasně ukončit na základě písemné žádosti muže.

Veškeré informace ke kryokonzervaci, skladování a prodlužování skladování zamražených spermií jsou k dispozici v Andrologické laboratoři, tel. č. 532 238 441.

KRYOKONZERVACE EMBRYÍ

Šetrné zmražení embryí má za cíl uchovat kvalitní embrya vzniklá po mimotělním oplození v případech:

  • po oplození vznikne více kvalitních embryí, než lze transferovat do dělohy
  • na základě laparoskopického nálezu je doporučeno transfer odložit pro riziko mimoděložního těhotenství, transfer rozmrazených embryí lze provést po chirurgické léčbě
  • vyvine-li se v průběhu stimulace u pacientky tzv. hyperstimulační syndrom, vzhledem k možným následným komplikacím je vhodné odložit transfer do doby úplného zklidnění vaječníků
  • nečekaně vzniklé zdravotní, organizační nebo technické obtíže neumožňující provedení transferu
  • kryokonzervace v programu dárcovství oocytů
  • uchování embryí před radioterapií nebo chemoterapií

Embrya jsou zmražena po 1, 2 eventuálně 3 kusech. Skladována jsou v pejetách ve speciálních kontejnerech s tekutým dusíkem.

JAK DLOUHO SKLADUJEME ZAMRAZENÁ EMBRYA?

Nedojde-li k otěhotnění v cyklu, ve kterém byla embrya zmražena, jsou tato skladována 12 měsíců ode dne zamrazení. Při dosažení těhotenství ukončeného porodem, je délka skladování embryí prodloužena na 24 měsíců. Po uplynutí této doby je skladování zmražených embryí ukončeno.

Prodloužit skladování embryí lze na základě žádosti obou partnerů. Doplatek za prodloužení délky skladování (170,- Kč/ měsíc) se hradí předem, buď osobně, nebo převodem na účet - 71234621/0710, VS 7941, do zprávy pro přijemce uvést přijmení a RČ. Prosíme o zaslání potvrzení o platbě na email car01@fnbrno.cz. Skladování zmražených embryí lze kdykoliv předčasně ukončit jen na základě písemné žádosti obou partnerů.

Veškeré informace ke skladování a prodlužování skladování zamrazených embryí jsou k dispozici v Embryologické laboratoři tel. č. 532 238 281.


KET - KryoEmbryoTransfer - PŘENOS EMBRYÍ PO ROZMRAZENÍKET.001

Postup KET upřesníte s lékařem před vlastním výkonem. Většinou dáváme rozpis léků na přípravu děložní sliznice a usnadnění implantace (navázání a zanoření) embrya, někdy doporučujeme další výkony, které by měly implantaci zlepšit - mikroabrase děložní sliznice LEI (= local endometrial injury).

Je nutné, aby pacientka v den před plánovaným provedením transferu v době 9.00 - 9.30 hod. zatelefonovala do embryologické laboratoře. Bez telefonického potvrzení nebudou embrya rozmražena.

Nezbytným administrativním požadavkem je vyplněný a podepsaný formulář žádosti o provedení KET. Podpis partnera musí být ověřen!!

Ke stažení