Kryokonzervace

Kryokonzervace embryíkryokonzervace spermií

Zmražování embryí

KryoKryokonzervace je proces šetrného zmražení embryí. Cílem je uchovat embrya vzniklá po mimotělním oplození v případech:

  • po oplození vznikne více kvalitních embryí, než lze transferovat do dělohy.
  • na základě laparoskopického nálezu je doporučeno transfer odložit pro riziko mimoděložního těhotenství. Transfer rozmražených embryí lze provést po chirurgické léčbě.
  • vyvine-li se v průběhu stimulace u pacientky tzv. hyperstimulační syndrom. Vzhledem k možným následným komplikacím je vhodné odložit transfer do doby úplného zklidnění vaječníků.
  • nečekaně vzniklé zdravotní, organizační nebo technické obtíže neumožňující provedení transferu.
  • kryokonzervace v programu dárcovství oocytů.
  • uchování embryí před radioterapií nebo chemoterapií.

Embrya jsou zmražena nejvýše po 1, 2 nebo 3 kusech. Skladována jsou v pejetách ve speciálních kontejnerech s tekutým dusíkem (viz obrázek výše).

Jak dlouho skladujeme zmražená embrya?

Nedojde-li k otěhotnění v cyklu, ve kterém byla embrya zmražena, jsou tato skladována 12 měsíců ode dne zmražení. Při dosažení těhotenství ukončeného porodem, je délka skladování embryí prodloužena na 24 měsíců. Po uplynutí této doby je skladování zmražených embryí ukončeno.

Prodloužit skladování embryí lze na základě písemné žádosti obou partnerů. Doplatek za prodloužení délky skladování (130,- Kč/ měsíc) se hradí předem, osobně, na pokladně FN Brno, Obilní trh.

Skladování zmražených embryí lze kdykoliv předčasně ukončit jen na základě písemné žádosti obou partnerů.

Veškeré informace ke skladování a prodlužování skladování zamražených embryí jsou k dispozici v Embryologické laboratoři tel. č. 532 238 281.


KET - KryoEmbryoTransfer - přenos embryí po rozmražení

KET - přenos embryí po rozmraženíPostup KET upřesníte s lékařem nejlépe měsíc před vlastním výkonem. Většinou dáváme rozpis léků na přípravu děložní sliznice a usnadnění implantace (navázání a zanoření) embrya, někdy doporučujeme další výkony, které by měly implantaci zlepšit - mikroabrase děložní sliznice LEI (= local endometrial injury).
Podle domluvy většinou den před plánovaným provedením transferu embrya rozmrazíme a 24 hodinovou kultivací ověříme jejich životaschopnost. Lze tak vybrat na transfer embrya, která se po rozmražení nejlépe vyvíjí. Tato jednodenní kultivace je bezplatná a zvyšuje úspěšnost KET. Je nutné, aby pacientka v den před plánovaným provedením transferu v době 9.00 - 9.30 hod. zatelefonovala do embryologické laboratoře. Bez telefonického potvrzení nebudou embrya rozmražena.

Nezbytným administrativním požadavkem je vyplněný a podepsaný formulář žádosti o provedení KET. Podpis muže musí být ověřen!!

Kryokonzervace spermií (mimo kryokonzervace pred onkologickou léčbou)

Kryokonzervace spermií je šetrné zamražení spermií a jejich uchování pro pozdější použití. Kryokonzervace spermií je zpoplatněna dle platného ceníku FN Brno.

Je nutné, aby muž žádající zamražení spermatu měl v den odběru spermatu výsledky serologických vyšetřeních. Provádí se vyšetření na HIV 1,2, HBsAg, anti - HBc, anti - HCV a syfilis. Vyšetření je nutné provést v laboratoři Transfúzního a tkáňového oddělení FN Brno. Žádanka je na stahnutí na této stránce níže. Výsledky nesmí být starší sedmi dnů před odběrem spermatu.

Zamražené sperma je skladováno 12 měsíců ode dne zamražení. Prodloužit skladování lze na základě písemné žádosti a zaplacení poplatku. Poplatek za prodloužení délky skladování (130,- Kč/ měsíc) se hradí předem, osobně na pokladně FN Brno, Obilní trh.

Skladování zmražených spermií lze kdykoliv předčasně ukončit na základě písemné žádosti muže.

Veškeré informace ke kryokonzervaci, skladování a prodlužování skladování zamražených spermií jsou k dispozici v Andrologické laboratoři, tel. č. 532 238 441.

 

Ke stažení

Kontakty | Víte, že?