Kryokonzervace spermatu - onkologie

NÍŽE NALEZNETE INFORMACE KE KRYOKONZERVACI SPERMATU MUŽŮ PŘED ONKOLOGICKOU LÉČBOU.

KRYOKONZERVACE SPERMATU ZDRAVÝCH MUŽŮ NA VLASTNÍ ŽÁDOST - INFORMACE ZDE.


POKYNY PRO LÉKAŘE ODESÍLAJÍCÍ PACIENTY NA ZAMRAŽENÍ REPRODUKČNÍCH BUNĚK.

1. Na webu níže je ke stáhnutí  „Žádost o kryoprezervaci (zmrazení) ejakulátu a skladování spermií 
pro budoucí darování mezi partnery a informovaný souhlas dárce“ a "Smlouva o skladování spermií". Je nutné je vytisknout a seznámit s jejím obsahem pacienta. Podepsané je donese pacient k odběru, smlouvu je třeba mít vytištěnou a podepsanou 2x.

2. Je nutné, aby pacient měl v den odběru spermatu výsledky serologických vyšetřeních. Provádí se vyšetření na HIV 1,2, HBsAg, anti - HBc, anti - HCV a syfilis. Vyšetření je nutné provést v laboratoři Transfúzního a tkáňového oddělení FN Brno. Žádanka je na stahnutí na této stránce níže. Výsledky nesmí být starší sedmi dnů před odběrem spermatu.

3. Případně mohou být akceptovány výsledky z laboratoře s povolením k činnosti od SÚKLu viz aktualizovaný seznam na http://www.sukl.cz/prehled-drzitelu-povoleni-cinnosti-v-oblasti-lidskych-tkani

4. Pacienta ke kryokonzervaci spermatu je nutné objednat na tel č. 532 238 441
Andrologická laboratoř Centra asistované reprodukce, alespoň den dopředu

5. V den odběru si pacient s sebou donese:

  • vytištěnou a podepsanou „Žádost o kryoprezervaci (zmrazení) ejakulátu a skladování spermií pro budoucí darování mezi partnery a informovaný souhlas dárce“,
  • "Smlouvu o skladování spermií" (je nutné mít 2x!),
  • žádanku o kryokonzervaci spermatu (poukaz na vyšetření/ošetření) 
  • výsledky serologických vyšetření   

BEZ VÝŠE JMENOVANÝCH NÁLEŽITOSTÍ NEMŮŽE BÝT SPERMA PACIENTA ODEBRÁNO, ZAMRAŽENO A SKLADOVÁNO. 

Sperm_cryo

Ke stažení

Kontakty | Víte, že?