Konzultace s psychologem

Problémy s početím patří bezesporu mezi jedny z psychicky nejnáročnějších situací v lidském životě. Na základě individuálních konzultací s klientkami a klienty Centra asistované reprodukce CAR 01 nabííme nově služby klinické psycholožky Mgr. Petry Bučkové, která Vás provede tímto složitým obdobím.

Máte otázky vyžadující konzultaci s psychologem?
Na našem pracovišti Vám nabízíme:
1. Poradu při potížích spojených s odběrem semene.
2. Psychologickou pomoc při nárůstu úzkosti, napětí a psychické nepohody nebo vyslovené deprese.
3. Pomoc při neshodách mezi partnery a konfliktech v rodině .
4. Konzultace při rozhodování o náhradní rodinné péči (adopce, cílená adopce, pěstounství).

Ambulance klinického psychologa:

Mgr.Petra BučkováMgr. Petra Bučková

Pracoviště: Porodnice Obilní trh 11, Brno

     pondělí-středa, 

     telefon: 532 238 292

     mobil +420 605 373 839

 


 

Fakultní nemocnice Brno je pracoviště super-specializované medicíny s multidisciplinárními týmy odborníků, právě tyto kvality jsou zároveň předpokladem pro psychosomatický přístup k pacientovi. Mgr. Petra Bučková z Oddělení klinické psychologie FN Brno má dlouholeté zkušenosti s klienty s rozličnými psychosomatickými potížemi. Své klinicko-psychologické zkušenosti nyní využívá v Centru asistované reprodukce. V současné době zde působí přes 3 měsíce a zájem klientek a klientů o konzultace narůstá. Tato služba je v rámci center asistované reprodukce v České republice unikátní, konzultace jsou plně hrazeny pojišťovnou a probíhají v prostorách centra.

Proč je to pro pacienty přínosem? Co konkrétně mohou s psycholožkou probrat?

„Pomáhám klientkám a klientům CAR01 se zvládáním základní situace spojené s obtížemi při početí potomka. Podporuji je zároveň v procesu hormonální terapie a léčby. Snažím se je motivovat k lepšímu zvládání situace také prostřednictvím nácviku relaxačních technik, imaginativních metod nebo využívám metody z mindfulness,“ uvedla Mgr. Petra Bučková z CAR01.

„Otázky početí a problémy s ním spojené jsou psychicky velice náročnou etapou lidského života, proto jsme se rozhodli pomoci klientkám a klientům našeho centra kromě léčby jejich fyzických potíží také po stránce psychické, která může celý výsledek našeho snažení pozitivně ovlivnit. Zatím máme na tuto službu velice kladné ohlasy,“ uvedl přednosta GPK prof. Pavel Ventruba.