Konzultace s genetikem

Genetické testování je neoddělitelnou součástí reprodukční medicíny. Napomáhá zpřesnit diagnózu pacientky během léčby a současně zplodit zdravé dítě i těm párům, které tuto možnost dříve neměly.

Lékařská genetika zkoumá vliv dědičných a vnějších faktorů na vznik nemocí a dědičných vad  a s využitím cytogenetických, molekulárně cytogenetických  a molekulárně genetických metod dohledává možné příčinné genetické změny.  Je součástí multidisciplinárního týmu zabývajícího se  diagnostikou a léčbou lidské neplodnosti.  K diagnostice reprodukčních poruch je nevyhnutné  vyšetření obou partnerů.  Součástí genetické konzultace je pohovor s lékařem zaměřený na anamnestické informace, vytvoření alespoň třígeneračního rodokmenu se zaměřením na rodinný výskyt reprodukčních poruch, reprodukčních ztrát, vrozených vývojových vad nemocí a dobu dožití jednotlivých členů rodiny a odběry krve na laboratorní testy. V případě, že jste vy, nebo někdo z rodiny již byl geneticky vyšetřen, je vhodné nám dodat  kopii genetické zprávy. 

Ambulance klinického genetika:

MUDr. Rastislav BeharkaFoto

Pracoviště: Porodnice Obilní trh 11, Brno

     středa 14,45 - 17,00 

     telefon: 532 238 266, 281