Jak je to s neplodností?

Centrum asistované reprodukce CAR 01 FN Brno a LF MU si letos připomíná 40. výročí svého vzniku. Za

dobu své existence pomohlo tisícům neplodných párů. Jak je to ale s plodností dnes a jaké jsou nejnovější

trendy tohoto oboru? Na tyto a další otázky jsme se zeptali vedoucího Centra asistované reprodukce

doc. MUDr. Igora Crhy, CSc., a Ing. Michala Ješety z CARu.

web   web1

Kontakty | Víte, že?