Změna v úhradě léků

Aktuální výše doplatků na stimulační preparáty od 1.9.2013

Vážení klienti,
od 1.9.2013 došlo na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR a SÚKL k výraznému  snížení úhrady přípravku používaného ke stimulaci vaječníků (folikulostimulační hormon FSH), což znamená zvýšení doplatku. S dodavateli a lékárnou FN Brno hledáme cesty, jak  toto zvýšení minimalizovat a nalézt vhodný přípravek s přijatelným doplatkem.  Aktuální ceny se mění,  možnosti s Vámi upřesníme při plánování léčby.