Vyhodnocení využití přístroje (dynamický laser NaviLase) obdrženého díky Nadačnímu fondu FAnn dětem ve spolupráci s VITA NOVA FN Brno – rok 2015

Laser je využíván na Centru asistované reprodukce GPK LF MU a FN Brno od srpna 2014.

Po počátečním seznámení s přístrojem a nácviku technik jsme přistoupili k praktickému provádění asistovaného hatchingu a odběru (biopsie) buněk embryí.

 

Asistovaný hatching (AH) je způsob „otevření“ obalu embrya (zona pellucida), které pomáhá snazšímu uvolnění embrya a přichycení v děložní dutině. Tato metoda zvyšuje úspěšnost umělého oplodnění, tedy metod asistované reprodukce.

Za období září - prosinec 2014 jsme provedli metodou laseru 60 výkonů.

V roce 2015 (leden-říjen) byl proveden laser-AH ve 165 cyklech na 246 embryích.

 

Odběr (biopsie) buněk embrya je prvním krokem k provádění genetického vyšetření embrya, tzv. preimplantační genetické diagnostice (PGD).
Metody preimplantační genetické diagnostiky (PGD) a preimplantačního genetického screeningu (PGS) umožňují genetickým vyšetřením jedné nebo několika buněk odebraných z vyvíjejícího se embrya odhalit konkrétní genetické abnormality budoucího plodu. K transferu do dělohy lze potom vybrat pouze embrya bez genetické zátěže. Jedná se doposud o jedinou preventivní metodu, která dokáže ještě před započetím těhotenství zabránit nechtěnému přerušení těhotenství, nebo dokonce porození postiženého dítěte.
Preimplantační genetický screening (PGS) je metoda, která odhalí ta embrya, která nemají správný počet chromozomů a která by vedla např. k narození dítěte s Downovým syndromem (nadbytečný chromozom 21), či Edwardsovým syndromem (nadbytečný chromozom 18).
Preimplantační genetická diagnostika (PGD) monogenních chorob je určena pro páry, kde je prokázáno riziko přenosu závažného genetického onemocnění, které je přenášeno poruchou jednoho genu z rodičů na potomka. PGD je vždy spojena s mimotělním oplozením a nelze ji provést v rámci přirozeného početí.
V průběhu měsíce
října 2014 jsme prováděli nácvik odběru buněk z embryí, která již nebyla životaschopná a byla vyloučena z kultivace. V období listopad-prosinec 2014 jsme v klinické praxi provedli odběry buněk a PGD vyšetření v 5 případech, tedy 5 párům, kteří podstoupili výkon asistované reprodukce.

V roce 2015 (leden-říjen) bylo u 8 cyklů = 8 párů provedena biopsie s následným vyšetřením embryí. Bylo bioptovaných 58 embryí. Výsledkem byly 4 úspěšná těhotenství, což znamená 50 % klinických gravidit/embryotransfer (vysoká úspěšnost).

Odběr většího počtu buněk z vyvíjejícího se embrya ve stádiu blastocysty by nebylo bez laserového systému OCTAX NaviLase možno vůbec provádět.

 

Vybavení vedlo ke zkvalitnění a zjednodušení prováděných velmi náročných a složitých mikromanipulačních technik. Díky laserovému systému jsme mohli začít provádět specifický a technicky velmi náročný odběr buněk z trophektodermu blastocyst (embryí) ke genetickému vyšetření metodami preimplantační genetické diagnostiky a screeningu. Metody napomohly většímu počtu dosažených těhotenství a zvláště narození dětí bez konkrétních genetických vad.

 

 

doc. RNDr. Jana Žáková, PhD
vedoucí  Embryologické a andrologické laboratoře

CAR GPK MU a FN Brno

25.11.2015

Kontakty | Víte, že?