Úvodem

Vážení přátelé,

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.první dítě po mimotělním oplození v České republice se narodilo na naší klinice již v roce 1982. Od té doby zaznamenaly metody asistované reprodukce bouřlivý rozvoj a staly se nedílnou součástí reprodukční medicíny. Techniky asistované reprodukce dnes reprezentují nejprogresivnější přístup k léčbě poruch plodnosti.

Dostáváte do rukou našeho "Průvodce", který Vás seznámí s problematikou neplodnosti, technikami umělého oplození a s řadou organizačních opatření, která provázejí léčebný cyklus na našem pracovišti. Otázky, na něž nena - leznete odpovědi v této publikaci, Vám rádi zodpoví lékaři a sestry z programu asistované reprodukce.

EBCOG certifikátVíce než 30 let klinických zkušeností podložených vědecko-výzkumnou činností se odráží v dosahovaných výsledcích léčby, které jsou srovnatelné s předními světovými pracovišti. Naše centrum nabízí všechny dosud známé metody a techniky umělého oplození, včetně mikromanipulací, programu dárcovství spermií, vajíček a embryí a metod preimplantační genetické diagnostiky.

Naše klinika v návaznosti na léčbu neplodnosti zajišťuje provedení endoskopických operačních výkonů a dále veškerou péči v průběhu těhotenství, včetně prenatální diagnostiky a porodu.

Děkujeme za důvěru, kterou projevujete kolektivu pracovníků Centra asistované reprodukce na Gynekologicko-porodnické klinice v Brně a přejeme Vám úspěšnou léčbu.

V Brně dne 1. ledna 2016

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
s kolektivem Centra asistované reprodukce