Naše publikace

Naše publikace v roce 2016

Crha, I., Ventruba, P.: Význam progesteronu v asistované reprodukci. Moderní gynekologie a porodnictví, 2016, 24, s. 102-105.

Ventruba, P., Žáková, J., Ješeta, M., Rumpík, D., Brandejská, M., Crha, I., Hlinka, D., Jelínková, L., Oráčová, E., Pavelková, J. Řežábek, K., Veselá, K.: Současná témata reprodukční medicíny v České republice. Čes. Gynek., 2016, 81 č. 3, s. 234–240.

Ješeta, M., Žáková, J., Ventruba, P., Crha, I., Chalupová, L., Hložánková, M., Lousová, E.:
Human prolactin inducible protein in seminal plasma as a marker of azoospermia. 32nd Annual Meeting of ESHRE, Helsinki, Finland, 3-6 July, Hum Reprod vol 31, supp 1, P-033, 2016.

Celá, A., Mádr, A., Dědová, T., Pelcová, M., Ješeta, M., Žáková, J., Crha, I. and Glatz, Z. (2016), MEKC-LIF method for analysis of amino acids after on-capillary derivatization by transverse diffusion of laminar flow profiles mixing of reactants for assessing developmental capacity of human embryos after in vitro fertilization. ELECTROPHORESIS.  Accepted Author Manuscript. doi:10.1002/elps.201500587 (IF 3,028)


Kranc, W., Chachula A., Budna J., Wojtanowicz-Markiewicz K, Bryja A., Ciesiólka S., Piotrowska H., Ješeta M., Antosik P., Bukowska D., Brüssow K.P., Bruska M., Nowicki M., Zabel M., Kempisty B. (2016) Microfluidic versus molecular assays - different approaches in assessing oocyte developmental competence. JOURNAL OF BIOLOGICAL REGULATORS & HOMEOSTATIC AGENTS, accepted 8.6.2016 (IF 1,546)
 

Naše publikace v roce 2015

Pospichalova V,  Svoboda J,  Zankruti D,  Kotrbova A,  Kaiser K, Klemova D, Ilkovics L,  Hampl A, Crha I,  Jandakova E,  Minar L,  Weinberger V, Bryja V.  Simplified protocol for flow cytometry analysis of  fluorescently labeled exosomes and microvesicles using dedicated flow cytometer. J Extracell Vesicles. 2015 4: 25530
(http://dx.doi.org/10.3402/jev.v4.25530)

Huser, M., Smardova, L., Janku, P., Crha, I., Zakova, J., Stourac, P., Jarkovsky, J., Mayer, J., Ventruba, P..: Fertility status of Hodgkin lymphoma patients treated with chemotherapy and adjuvant gonadotropin-releasing hormone analogues.
J Assist Reprod Genet, 2015, Feb 28. DOI 10.1007/s10815-015-0452-z. (IF 1,772)

A. Mádr, A. Celá, B. Klejdus, M. Pelcová, I. Crha, J. Žáková, Z. Glatz:  Determination of pyruvate and lactate as potential biomarkers of embryo viability in assisted reproduction by capillary electrophoresis with contactless conductivity detection. Electrophoresis 2015, 00, 1–7, DOI 10.1002/elps.201400487, www.electrophoresis-journal.com

An investigation of seminal plasma concentration of CRISP-1 as a marker for getermining the type of azoospermia using a novel ELISA - abstract
Žáková, J.1; Kosztyu, P.2; Hložánková, M. 2; Ventruba, P.1; Crha, I.1; Lousová, E.1; Pochopová, H.1
Elektronicky – poster ESHRE Lisabon

Huser M, Smardova L, Janku P, Crha I, Zakova J, Stourac P, Jarkovsky J, Mayer J, Ventruba P. Fertility status of Hodgkin lymphoma patients treated with chemotherapy and adjuvant gonadotropin-releasing hormone analogues. J Assist Reprod Genet, 2015, 32(8):1187–1193. IF 1,772

Kadlecová J., Hudeček R., Mekiňová L., Ventruba P., Jandáková E.: Histologické typy děložních myomů u pacientek v reprodukčním věku a postmenopauze. Čes. Gynek., 2015, 80, č.5, s. 360- 364.

Hudeček, R., Slabá K., Mekiňová, L., Ventruba, P.: Operace endometriomů a ovariální rezerva. Sborník abstrakt: 14. česko- slovenské konference reprodukční gynekologie a 25. sympozia asistované reprodukce, SAR ČGPS ČLS JEP, Brno, 11. - 12. 11. 2015, s. 12. ISBN 978-80-905578-3-3.

Ventruba, P., Žáková, J., Crha, I., Rumpík, D.:
Aktuálně řešená témata asistované reprodukce v České republice Sborník příspěvků XXI. Luhačovické pediatrické dny, Luhačovice, 2015, s. 42-44 (ISBN 978-80-87450-14-7).

Huser, M., Smardova, L., Janku, P., Crha, I., Zakova, J., Stourac, P., Jarkovsky, J.,
Mayer, J., Ventruba, P..:
Fertility status of Hodgkin lymphoma patients treated with chemotherapy and adjuvant gonadotropin-releasing hormone analogues.
J Assist Reprod Genet, 2015, Feb 28. DOI 10.1007/s10815-015-0452-z. (IF 1,772)


Donnez J, Hudeček R et al. Efficacy and safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids. Fertility and Sterility, 2015; 103(2): 519-527. IF 4,295

Janků P, Hruban L, Ventruba P, Gerychová R, Procházka M.:II. Dvojčata ve II. době porodní, Moderní gynekologie a porodnictví, 2015, 23 (1), 78-83

Naše publikace v roce 2014 

Crha, I.,  Konečná, H.,  Žáková, J.,  Buršíková, J., Zdráhal, Z.,  Ventruba, P., Lousová, E.:Differences of seminal plasma proteome in  normospermia and nonobstructive azoospermia men Human Reprod. Vol. 29, suppl. 1, Abstracts of the 29th Annual Meeting of the ESHRE, Munich, 29.6.-2.7.2014, i125-126.

Crha, I., Králíková, M., Melounová, J., Žáková, J., Matejovičová, M., Ventruba, P.:Thioly a kyselina listová v mužském reprodukčním systému. Sborník abstrakt 13. Česko-Slovenské konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce, Brno, 11. –12. listopadu 2014, str. 10

Crha, I., Ventruba, P., Žáková, J., Sochorová, K., Pánková, S., Mekiňová, L., Krajčovičová, R.,  Lousová, E.:Corifollitropin alfa – klinické zkušenosti CAR 01 Brno Sborník abstrakt 13. Česko-Slovenské konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce, Brno, 11. –12. listopadu 2014, str. 24
 

Mádr, A., Svobodová, K., Celá, A., Crha, I., Glatz, Z.: Method development for the analysis of carboxylic acids as a part of a metabolomic toolbox for a human embryo viability assessment Book of Abstracts of 30th International Symposium on Microscale Bioseparations, Pécs, Maďarsko, 27. dubna - 1. května 2014, s. 122

Ventruba P., Žáková J., Crha I., Huser M., Hudeček R., Lousová E., Sochorová K., Mekiňová L. 25 let kryokonzervace spermatu na GPK LF MU a FN Brno: využití v programu asistované reprodukce, dárcovství, u zdravých mužů a onkologických pacientů. Sborník abstrakt 1. společné konference ČGPS ČLS JEP a a SGPS SLS, 6. - 8. 6. 2014, Brno, s. 76.                                           

Ventruba, P., Žáková, J., Crha, I., Huser, M., Hudeček,R.: Treatment of infertility with cryopreserved sperm before treatment of testicular cancer. Conference Abstract Book 3rd International Congress of Gynaecology and Obstetrics, October 24-26, 2014, Taiyuan, China, p. 63.

Ventruba, P.:Prolutex 25 mg - nová a účinná volba pro luteální podporu. Sborník abstrakt 13. česko-slovenské konference reprodukční gynekologie a 24. sympozia asistované reprodukce SAR ČGPS ČLS JEP, Brno, 11.-12. 11. 2014, s. 12.

Ventruba, P., Žáková, J., Crha, I., Huser, M., Lousová, E., Pochopová, H., Mekiňová, L.: Kryokonzervace spermatu před léčbou testikulárního karcinomu a jeho využití v asistované reprodukci. Sborník abstrakt 13. česko-slovenské konference reprodukční gynekologie a 24. sympozia asistované reprodukce SAR ČGPS ČLS JEP, Brno, 11.-12. 11. 2014, s. 21-22.

Žáková J., Lousová E., Ventruba P., Crha I., Pochopová H., Tesařová E., Vinklárková J., Nussir M.I.A. Sperm cryopreservation before testicular cancer treatment and its subsequent utilization for the treatment of infertility. The Scientific World Journal, 2014, 5 pages, DOI10.1155/2014/575978

Žáková J., Ventruba P., Crha I., Hudeček R., Huser M., Lousová E. Vývoj metod klinické embryologie v asistované reprodukci: co by měl vědět gynekolog. Sborník abstrakt 1. společné konference ČGPS ČLS JEP a a SGPS SLS, 6.-8. 6.2014, Brno, s. 56

Naše publikace v roce 2013

Crha, I., Pospíchalová, V., Ventruba, P., Žáková, J., Krajčovičová, R.:
Ovariální stimulace a riziko karcinomu ovaria.
Sborník abstrakt 21. Česko-Slovenské konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium asistované reprodukce, Brno,  12. –13. listopadu 2013, s. 10 -11

Crha, I., Žáková, J., Mádr, A., Ventruba, P., Krajčovičová, R.:
Receptivita endometria v asistované reprodukci.
Gynek. pre prax 2013, 11, č. 4, s. 191 – 194.

Crha, I., Žáková, J.:
Patologie spermatu.
e-learningový článek pro Slovenskou lékařskou komoru, www.i-med.sk

Hudeček, R., Ventruba, P., Crha, I.:
Heterotopická gravidita – závažná komplikace asistované reprodukce. 
Mára, M., a kol.: Vybrané kazuistiky z gynekologické endoskopie, s. 75-82, Mladá fronta a. s., 2013, ISBN: 978-80-204-2901-8

Krajčovičová, R., Crha, I.:
Nový pohled na mechanismus implantace embrya a možnosti zlepšení implantation rate v IVF cyklech.
e-learningový článek pro Slovenskou lékařskou komoru, www.i-med.sk .


Mádr, A., Svobodová, K., Žáková, J., Crha, I., Glatz, Z.
Vývoj nových analytických přístupů pro neinvazívní stanovení implantačního potenciálu  embrya.
* 3. místo v soutěži o nejlepší poster
Sborník abstrakt 21. Česko-Slovenské konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium asistované reprodukce, Brno,  12. –13. listopadu 2013, s. 42


Ventruba P., Žáková J., Trávník P., Crha I., Mrázek M. , Rumpík D., Štěpán J. , Řežábek K. , Mardešic T., Malenovská A., Veselá, K. , Brandejská, M. :
Aktuální otázky asistované reprodukce v České republice.
Čes. Gynek., 2013, 78, č. 4, s. 392 – 398.


Ventruba, P. a kol.
Gynekologicko – porodnická klinika. Ročenka 2012.
Fakultní nemocnice Brno a LF Masarykovy univerzity, 2013, s. 28.


Ventruba, P., Crha, I., Žáková, J. a kol.
Průvodce léčbou poruch plodnosti
Informační příručka programu asistované reprodukce, GPK LF MU a FN Brno, 2013,
s. 28, ISBN: 978-80-904002-9-0.

Ventruba, P., Feyereisl, J., Janda, P. , Kučera, E., Martan, A. Novotný, Z., Pilka, R., Rob, L., Rokyta, Z., Špaček, J., Tošner, J.
Specializační vzdělávání v gynekologii a porodnictví na lékařských fakultách: 2012 – 2013.
Čes. Gynek., 2013, 78, č. 5, s. 507 – 511.

Žáková, J.:
Metody a techniky prováděné v embryologické laboratoři.  
e-learningový článek pro Slovenskou lékařskou komoru, www.i-med.sk

Naše publikace v roce 2012

Crha, I., Žáková, J.:
Současné možnosti výběru spermie v asistované reprodukci.
Moderní gynekologie a porodnictví, 21 (1), 2012, s. 4-9.

Ventruba P., Crha I., Janků P., Hudeček R., Huser M., Žáková J., Minář L.:
Historie a současnost Gynekologicko - porodnické kliniky v Brně.
Ces Gynek 2012, 77(2), s. 88-90.

Huser, M, Žáková, J., Crha, I., Šmardová, L., Král, Z., Revel, A., Ventruba, P.:
Kryokonzervace ovariální tkáně u onkologických pacientek - 6 let klinických zkušenosti.
Ces Gynek 2012, 77(2), s. 118-126.

Žáková J., Ventruba P., Crha I., Lousová E., Sochorová K., Pohanka M., Huser M.:
Nové metody zvyšující úspěšnost asistované reprodukce.
Ces Gynek 2012, 77(2), s. 139-142.

Huser M, Zakova J, Smardova L, Crha I, Janku P, Hudecek R, Ventruba P.:
Combination of fertility preservation strategies in young women with recently diagnosed cancer.
Eur J Gynaecol Oncol 2012, 33(1):42-50. ISSN 0392-2936.

Krajčovičová, R., Crha, I., Ventruba, P., Žáková, J., Vlašínová, I.:
Mechanizmus implantace embrya.
Prakt. Gyn., 16 (1), 2012, s. 20-26

J. Zakova, M. Sedlackova, S. Polak, J. Dumkova, P. Ventruba, I. Crha:
Methods for preserving fertility in young women suffering from cancer: some aspects of ovarian tissue cryopreservation.
Bratislava Medical Journal Vol.113, No.3, p.192-194, 2012