Naše přednášky

Přednášky 2016

Hudeček, R., Mekiňová, L., Ventruba, P., Weinberger, V., Crha, I.: Pozice sonografie v reprodukční medicíně. XXIV. Bárdošov memoriál: Reprodukčná medicína, Bratislava, 18. 3. 2016.

Ješeta, M., Žáková, J., Ventruba, P., Crha, I., Lousová, E.: Vývoj a nové trendy v kryokonzervaci gamet a embryí. XXIV. Bárdošov memoriál: Reprodukčná medicína, Bratislava, 18. 3. 2016.

Ventruba, P., Petrenko, M., Crha, I., Žáková, J.: Reprodukční medicína v zrcadle 25 let česko-slovenské spolupráce. XXIV. Bárdošov memoriál: Reprodukčná medicína, Bratislava, 18. 3. 2016

Ventruba, P., Žáková, E., Crha, I., Lousová, E., Ješeta, M., Mekiňová, L., Kadlecová, J., Lhotecká, L., Halászová, N.: Audit  CAR 01 za rok 2016. 116. jihomoravský krajský doškolovací seminář,
Brno, 14. 4. 2016.

Halászová, N., Mekiňová, L., Crha, I.: Predikce abortu pomocí biochemických markerů
116. Krajský jihomoravský seminář:  Asistovaná reprodukce, Brno,  14. 4. 2016.

Ventruba, P., Žáková, J., Crha, I., Ješeta, M.: Aktuality v asistované reprodukci. 2. pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres, Praha, 15.–16. 4. 2016.


Ventruba, P., Rumpík, D., Žáková, J., Crha, I., Ješeta, M.: Aktuální témata v české reprodukční medicíně. III. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Karlovy Vary, 10. – 12. 6. 2016.

Ješeta, M., Žáková, J., Ventruba, P., Crha, I., Chalupová, L., Hložánková, M., Lousová, E.:
Human prolactin inducible protein in seminal plasma as a marker of azoospermia.            32nd Annual Meeting of ESHRE, Helsinki, Finland, 3-6 July, Hum Reprod vol 31, supp 1, P-033, 2016.

Přednášky 2015

I. Crha, P. Ventruba, J. Žáková, M. Felsinger, L.Mekiňová:
Stanovení AMH – přínos pro klinickou  praxi 110. jihomoravský krajský doškolovací seminář, Brno, 2. 4. 2015.

Ventruba, P., Žáková, E., Crha, I., Mekiňová, L., Sochorová, K., Pánková, S., Krajčovičová, R., Felsinger, M., Lousová, E., Pochopová, H.:  Audit  CAR 01 za rok 2014. 110. jihomoravský krajský doškolovací seminář, Brno, 2. 4. 2015.

Žáková, J., Nováková, D.: Sexuálně pěenosné choroby, role slizniční imunity
Sympatibulum České spolecnosti pro sexuální medicínu, Český Krumlov, 29.-30.5. 2015

Zakova, J., Kosztyu, P., Hložánková, M., Ventruba, P., Crha, I., Lousová, E., Pochopová, H.:
An investigation of seminal plasma concentration of CRISP-1 as a marker for determining the type of azoospermia using a novel ELISA.
31st Annual Meeting of ESHRE, Lisbon, Portugal, 14-17 June 2015.

Vývoj a trendy reprodukční medicíny v zrcadle 25 let setkávání v Brně
P. Ventruba, J. Žáková, I. Crha, T. Mardesić, D. Rumpík, K. Řežábek, P. Trávník
25. sympozium asistované reprodukce a 14. Česko – slovenská konference reprodukční gynekolo-gie,  Brno, 10.-11.11. 2015

Metabolismus preimplantačního embrya – perspektivní marker viability
I. Crha, A. Mádr, J. Žáková, Z. Glatz, E. Lousová, P. Ventruba, M. Ješeta
25. sympozium asistované reprodukce a 14. Česko – slovenská konference reprodukční gynekolo-gie,  Brno, 10.-11.11. 2015

Epigenetika v reprodukční medicíně
R. Hobza, J. Žáková, H. Hobzová
25. sympozium asistované reprodukce a 14. Česko – slovenská konference reprodukční gynekolo-gie,  Brno, 10.-11.11. 2015

Využití kapilární elektroforézy pro stanovení metabolické aktivity embrya
A. Mádr, A. Celá, J. Žáková, I. Crha, Z. Glatz
25. sympozium asistované reprodukce a 14. Česko – slovenská konference reprodukční gynekolo-gie,  Brno, 10.-11.11. 2015

Lidský Prolactin Inducible Protein v seminální plazmě jako marker azoospermie
J. Žáková, L. Chalupová, M. Hložánková, E. Lousová, M. Ješeta, I. Crha, P. Ventruba
25. sympozium asistované reprodukce a 14. Česko – slovenská konference reprodukční gynekologie,  Brno, 10.-11.11. 2015

Mekiňová, L., Hudeček, R., Kadlecová, J., Jandáková, E.: Děložní myomatóza a její histologické varianty u žen v reprodukčním věku. Konference sekce nemocničních gynekologů a porodníků, Ostrava, 28.-30.11.2014  přednáška

Mekiňová, L., Hudeček, R., Ventruba, P., Felsinger, M.: Diagnostický algoritmus tubárního a děložního faktoru neplodnosti. 110.  Jihomoravský krajský doškolovací seminář Gynekologicko- porodnické kliniky, Brno, 2. 4. 2015 přednáška

Hudeček, R., Huser, M., Morávková, P.,  Mekiňová, L., Kadlecová, J., Ventruba, P.: Perioperační bezpečnost a účinnost epinefrinu při laparoskopické myomektomii  infertilních žen. II. společná konference SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP, Bratislava, 14. 5. 2015 přednáška

Mekiňová, L., Hudeček, R., Ventruba, P., Weinberger, V., Crha, I.: Reprodukční gynekologie v ultrazvukovém obraze.  36. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 2. – 4. 10. 2015 přednáška

Hudeček, R., Mekiňová, L., Slabá, K., Ventruba, P.: Ovariální rezerva a laparoskopie. XXIV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2015, Olomouc, 30. – 31. 10. 2015 přednáška

Hudeček, R., Slabá, K., Mekiňová, L., Ventruba, P.: Operace endometriomů a ovariální rezerva. 14. česko- slovenská konference reprodukční gynekologie a 25. sympozium asistované reprodukce, SAR ČGPS ČLS JEP, Brno, 11.-12. 11. 2015 přednáška


Hudeček, R.: Novinky ve farmakoterapii myomů - výsledky studií PEARL. II. společná konference SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP 14. 5. 2015, Bratislava


Felsinger, M., Crha, I., Ventruba, P., Žáková, J., Pánková, S., Mekiňová, L., Lousová, E.: Naše zkušenosti s ovariální stimulací corifollitropinem alfa. XXIII. Bárdošov memoriál: Reprodukčná medicína, Bratislava, 18. 3. 2015


Ventruba, P., Feyereisl, J., Mardešic´, T., Rumpík, D.: Jak se stát specializovaným gynekologem v reprodukční medicíně. XXIII. Bárdošov memoriál: Reprodukčná medicína, Bratislava, 18. 3. 2015

Přednášky 2014

Crha, I., Konečná, H., Žáková, J., Buršíková, J., Zdráhal, Z., Ventruba, P., Lousová, E.: Differences of seminal plasma proteome in  normospermia and nonobstructive azoospermia men. 29th Annual Meeting of the ESHRE, Mnichov, 29. 6. - 2. 7. 2014.

Crha, I., Králíková, M., Melounová, J., Žáková, J., Matejovičová, M., Ventruba, P.: Thioly a kyselina listová v mužském reprodukčním systému. 13. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce, Brno, 11. –12. listopadu 2014

Crha, I., Ventruba, P., Žáková, J., Sochorová, K., Pánková, S., Mekiňová, L., Krajčovičová, R.,  Lousová, E.: Corifollitropin alfa – klinické zkušenosti CAR 01 Brno 13. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce, Brno,  11. –12. listopadu 2014

Crha, I., Ventruba, P., Žáková, J.: ESTHER – mezinárodní klinická studie  nového rekombinantního FSH              104. jihomoravský krajský doškolovací seminář GPK, Brno, 27.3. 2014

Mádr, A., Svobodová, K., Celá, A., Crha, I., Glatz, Z.: Method development for the analysis of carboxylic acids as a part of a metabolomic toolbox for a human embryo viability assessment The 30th International Symposium on Microscale Bioseparations, Pécs, Maďarsko, 27. dubna - 1. května 2014

Mekiňová, L.,  Hudeček, R., Kadlecová, J., Jandaková, E.: Děložní myomatóza a její histologické varianty v reprodukčním věku Konference SNGP, Ostrava, 29.11.2014

Pánková, S., Sochorová, K., Mekiňová, L.: Celiakie a neplodnost. 104. jihomoravský krajský doškolovací seminář GPK, Brno, 27. 3. 2014

Ventruba, P., Feyereisl, J., Mardešić, T.: Požadavky na specializačním vzdělávání – certifikovaný kurz Reprodukční medicína. Sympozium SAR ČGPS: Spolupráce embryologa a gynekologa v centrech asistované reprodukce, Valtice, 23. 5. 2014.

Ventruba, P., Feyereisl, J, Kučera, E., Martan, A., Novotný, Z, Pilka, R, Rob, L., Špaček, J.: Novinky ve specializačním vzdělávání v gynekologii a porodnictví: 2013 – 2014. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno, 5. - 8. 6. 2014.

Ventruba, P., Řežábek, K.: Vývoj a výsledky Národního registru asistované reprodukce v České republice. XXII. Bárdošov memoriál – reprodukčná medicína, Bratislava, SR, 12. 3. 2014

Ventruba, P., Žáková, J., Crha, I., Lousová, E.: Audit  CAR 01 za rok 2013 104. jihomoravský krajský doškolovací seminář GPK, Brno, 27.3. 2014

Ventruba, P., Žáková, J., Crha, I., Huser, M., Hudeček, R., Lousová, E., Sochorová, K., Mekiňová, L.: 25 let kryokonzervace spermatu na GPK LF MU a FN Brno: využití v programu asistované reprodukce, dárcovství, u zdravých mužů a onkologických pacientů. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno, 5. - 8. 6. 2014.

Ventruba, P., Žáková, J., Crha, I., Huser, M., Hudeček,R.: Treatment of infertility with cryopreserved sperm before treatment of testicular cancer. 3rd International Congress of Gynaecology and Obstetrics, October 24-26, 2014, Taiyuan, China.

Ventruba, P.: Prolutex 25 mg - nová a účinná volba pro luteální podporu. 13. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce SAR ČGPS ČLS JEP, Brno, 11. - 12. 11. 2014

Ventruba, P., Žáková, J., Crha, I., Huser, M., Lousová, E., Pochopová, H., Mekiňová, L.:Kryokonzervace spermatu před léčbou testikulárního karcinomu a jeho využití v asistované reprodukci. 13. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce SAR ČGPS ČLS JEP, Brno, 11.-12. 11. 2014

Ventruba, P.:Rizika a komplikace asistované reprodukce v nemocniční péči. Konference nemocničních gynekologů a porodníků SNGP, Ostrava, 28. - 30. 11. 2014.

Žáková, J., Ventruba, P., Crha, I., Hudeček, R., Huser, M., Lousová, E.:Vývoj metod klinické embryologie v asistované reprodukci: co by měl vědět gynekolog 1. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, 5.- 8. 6. 2014, Brno

Žáková,J., Kosztyu, P., Hložánková, M., Ventruba,P., Crha, I., Lousová, E., Pochopová, H.:Stanovení koncentrace Cysteine-Rich Secretory Protein 1 v seminální plazmě jako ukazatele typu azoospermie 13. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce, Brno, 11. – 12. listopadu 2014

 

Přednášky 2013

Crha I., Ventruba P., Žáková J., Krajčovičová R. :
Receptivita endometria v asistované reprodukci.
XXI. Bárdošov memoriál – reprodukčná medicína, Bratislava, SR 13. 3. 2013

Crha, I., Pospíchalová, V.,  Ventruba, P., Žáková, J., Krajčovičová, R.:
Ovariální stimulace a riziko karcinomu ovaria.
12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium asistované reprodukce, Brno, 12. - 13. 11. 2013

Crha, I., Pospíchalová, V., Ventruba, P., Žáková, J., Krajčovičová, R.:
Ovariální stimulace a riziko karcinomu ovaria.
12. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium asistované reprodukce, Brno,  12. –13. listopadu 2013

Crha, I., Ventruba, P., Krajčovičová, R.:
Stimulace vaječníku a ovariální nádory.
98. jihomoravský krajský doškolovací seminář GPK, Brno 4.4.2013

Hudeček, R., Ventruba, P., Crha, I.:
Diagnosticko-terapeutický algoritmus heterotopické gravidity po asistované reprodukci.
12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, Brno, 12. 11. 2013

Krajčovičová, R., Hudeček, R.:
Extragenitální formy endometriózy – nové terapeutické možnosti.
101. Jihomoravský doškolovací seminář, Brno, 3. 10. 2013


Mádr, A., Svobodová, K., Žáková, J., Crha, I., Glatz, Z.
Vývoj nových analytických přístupů pro neinvazívní stanovení implantačního potenciálu  embrya. * 3. místo v soutěži o nejlepší poster
12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium asistované reprodukce, Brno,  12. –13. listopadu 2013

Ventruba P., Žáková J., Rumpík D., Crha I. :
Aktuálně řešená témata v asistované reprodukci v ČR
XXI. Bárdošov memoriál – reprodukčná medicína, Bratislava, SR 13. 3. 2013


Ventruba, P. Janků, P., Hruban, L.:
Porodnická filosofie a výsledky perinatologického centra v Brně.
Celoslovenský rozbor perinatálnej morbidity a mortality a materskej mortality za rok 2012 s medzinárodnou účasťou, Nižná nad Oravou, SR, 25. 5. 2013

Ventruba, P., Crha, I., Janků, P., Hudeček, R., Huser, M., Minář, L.:
Vývoj a trendy na Gynekologicko-porodnické klinice LF MU a FN Brno v letech 1993 - 2013
3. medzinárodná konferencia Nové trendy v gynekologii a porodnictve, Trstená, SR, 19. 9. 2013

Ventruba, P., Feyereisl, J.:
Nové trendy v postgraduálním vzdělávání v gynekologii a porodnictví v České republice.
3. medzinárodná konferencia Nové trendy v gynekologii a porodnictve, Trstená, SR, 19. 9. 2013

Ventruba, P., Kučera. E.,  Martan, A., Novotný, Z., Pilka, R., Rob, L., Špaček, J.:
Průběh specializačního vzdělávání v gynekologii a porodnictví v roce 2012 a 2013
na lékařských fakultách.
Celostátní konference ČGPS ČLS JEP, SSG ČR a SNGP, Praha,  16.-19. 5. 2013

Ventruba, P., Řežábek, K.:
Národní registr asistované  reprodukce - minulost, přítomnost a budoucnost “
7. ročník podzimního semináře asistované reprodukce SAR ČGPS ČLS JEP, Humpolec, 20. 9. 2013

Ventruba, P., Žáková, E., Crha, I., Lousová, E.:                                                                          
Audit  CAR 01 za rok 2012.
98. jihomoravský doškolovací seminář GPK, Brno, 4. 4. 2013

Naše přednášky v roce 2012

XX. Bárdošov memoriál, Bratislava, 14. 3. 2012

Lze zvýšit efektivitu metod asistované reprodukce?

Ventruba, P., Žáková, J., Crha, I., Huser, M.


Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Brno, 18.-20.5. 2012

Asistovaná reprodukce u pacientů se závažným onemocněním z pohledu porodníka

Gerychová, R., Ventruba P., Janků P., Hruban L.


Farmakologická léčba extragenitální endometiózy

Hudeček, R.


Farmakologická léčba myomů

Hudeček, R.