Il nostro team

Ginecologia:

                  Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA             Doc. MUDr. Igor Crha. CSc.              Prim. MUDr. Robert Hudeček, PhD.            Doc. MUDr. Martin Huser, PhD.

Professor Pavel Ventruba, MD, DrSc., MBA

Dirigente del Centro Riproduzione Assistita,

il medico capoclinica


email: ventruba.pavel@fnbrno.cz


Igor Crha, MD, Ass. prof., Ph.D.

Capo del dipartimento di Riproduzione Assistita e del Centro di Andrologia
email: crha.igor@fnbrno.cz     

doc. MUDr. Robert Hudeček, PhD.
ambulance AR
 
email: hudecek.robert@fnbrno.cz

prof. MUDr. Martin Huser, PhD.
ambulance AR
 
email: huser.martin@fnbrno.cz
                

            

   

MUDr. Patricie Serpa Nižník

doctor AR

MUDr. Karel Crha

doctor AR

MUDr. Zuzana Papíková

doctor AR

 

 


Embriologia e andrologia:

              Doc. RNDr. Jana Žáková, PhD.            Eva Lousová              Ing. Michal Ješeta          Petra Coufalová
Doc. RNDr. Jana Žáková, PhD. 
Capo di laboratorio di embriologia
 
email: zakova.jana@fnbrno.cz
Ing. Eva Lousová 
Embriologo
 
email: lousova.eva@fnbrno.cz
Ing. Michal Ješeta, PhD.
Embriologo

email: Jeseta.Michal@fnbrno.cz

Petra Coufalová, Dis. 
Andrologo

email: Coufalova.Petra@fnbrno.cz


Infermiere CAR:

Ilona Rošická
Capo infermiera CAR
   
email: rosicka.ilona@fnbrno.cz

Miluše Hanáková,  Kateřina Zachovalová, Zuzana Musilová, Monika Kampasová


Genetica:                                           Consulenza Genetico-andrologica :

                          Renata Gaillyová                               Rastislav Beharka  

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, PhD.
genetic
 
email: gaillyova.renata@fnbrno.cz

  MUDr. Rastislav Beharka
 
email: beharka.rastislav@fnbrno.cz

St 14.30 - 16.00

 

Urology:

       

MUDr. Marek Kašík
urologist
 
email: kasik.marek@fnbrno.cz
Po 15.00 - 16.30

 

MUDr. Simona Machynová
urologist
 

Po 15.00 - 16.30

 

Sessuologia:                                  Sessuologia-andrologica :

                        Michal Pohanka                           MUDr. Taťáma Šrámková  
Doc. MUDr. Michal Pohanka, PhD.
sexuologist
 
email: michal.pohanka@fnusa.cz
 

MUDr. Taťána Šrámková, CSc.

sexuologist

email: Sramkova.Tatana@fnbrno.cz

 

Kontakty | Víte, že?