Il nostro team

 

Ginecologia:

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Dirigente del Centro Riproduzione Assistita,

il medico capoclinica

email: ventruba.pavel@fnbrno.cz

 

 


Doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
Capo del dipartimento di Riproduzione Assistita e del Centro di Andrologia 
email: crha.igor@fnbrno.cz


 

 


MUDr. Zuzana Papíková

 

 


Infermiere CAR:

Ilona Rošická
Capo infermiera CAR 

email: rosicka.ilona@fnbrno.cz

 

Miluše Hanáková

Kateřina Zachovalová

Zuzana Musilová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embriologia e andrologia:

Doc. RNDr. Jana Žáková, PhD.
Capo di laboratorio di embriologia

 
email: zakova.jana@fnbrno.cz
 


Ing. Eva Lousová
Embriologo

 
email: lousova.eva@fnbrno.cz
 


Ing. Michal Ješeta, PhD.
Embriologo

email: Jeseta.Michal@fnbrno.cz
 

 


Petra Coufalová, Dis.

Andrologo

 


Genetica:

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, PhD.
genetika
 
email: gaillyova@fnbrno.cz


Consulenza Genetico-andrologica:

MUDr. Rastislav Beharka
 
email: rbeharka@fnbrno.cz

St 14.30 - 16.00


Urologie:

MUDr. Marek Kašík
urolog
  
 
Po 15.00 - 16.30


Sessuologia:

Doc. MUDr. Michal Pohanka, PhD.
sexuolog
 
email: michal.pohanka@fnusa.cz


Koordinátore FIVET:

Servizio in italiano

email: car01brno@gmail.com