Historie centra1982 Porod prvního dítěte ze zkumavky v České republice a bývalé východní Evropě
Světová priorita metody GIFT - transferu gamet do vejcovodu
1984 Porod prvního dítěte po metodě IVF v České republice
1988 Porod prvních dvojčat ze zkumavky v České republice (metoda IVF)
1992 KryokonzervaceZahájen program kryokonzervace embryí
- březen 1994 - první těhotenství po transferu rozmražených embryí (KET - IVF)
1994 porod prvních trojčat ze zkumavky (metoda IVF)
1994

Zavedení prodloužené kultivace embryí
- Grant IGA MZČR 1820-2 Kokultivace embryí s lidskými tubárními epiteliemi
- Zahájeno využívání syntetického media M3 (Medi-Cult, Dánsko)
- Porod prvního dítěte po kokultivaci embryí
1994 Začátek standardního provádění asistovaného hatchingu
- Grant IGA MZČR 1821-2 Asistovaná fertilizace - mikromanipulace v oblasti zona pelucida
- Porod prvního dítěte po asistovaném hatchingu
1995 Zavedení techniky intracytoplasmatické injekce spermií (ICSI)
- Grant IGA MZČR 1821-2 Asistovaná fertilizace - mikromanipulace v oblasti zona pelucida
- Porod prvního dítěte po ICSI
1996 První porod a současně první dvojčata po metodě ICSI v kombinaci s asistovaným hatchingem
1996 Porod prvního dítětě po transferu rozmražených embryí po IVF (KET - IVF)
1996 Porod prvního dítětě po transferu rozmražených embryí po ICSI (KET - ICSI)
Narození prvního občánka Slovenské republiky po transferu rozmnražených embryí a současně první dítě po technice KET - ICSI
1997 Zahájen program dárcovství oocytů a embryí
1999 Narození prvního dítětě po transferu oplozených darovaných oocytů
2001 Preimplantační genetická diagnostika (PGD) - FISHKlinické provádění preimplantační genetické diagnostiky (PGD)
- První těhotenství po PGD
2002 Získání mezinárodního certifikátu kvality ISO 9001:2000
2002 Získání akreditace Evropské unie pro další vzdělávání lékařů v oboru gynekologie-porodnictví EBCOG certificate
2007 Ministerstvem zdravotnictví České republiky udělena akreditace nejvyššího stupně pro specializační vzdělávání v oboru Reprodukční medicína.

2010

 

2011

 

 

2013

 

2016  

Rozvoj spolupráce se Středoevropským technologickým institutem CEITEC (Central European Institute of Technology)

Zavedení techniky PICSI - výběr zralé spermie

Instalace a zahajení používání PrimoVision systému, který slouží ke kontinuálnímu sledování vývoje embryí - monitoring vývoje embryí

 

Zahájeno provádění preimplantačního genetického screeningu pomocí mikročipové metody tzv. microarrays, která umožňuje vyšetřit všech 24 chromozomů.

Zavedení nové metody - Vyšetření integrity DNA spermií metodou SCSA

 

 

 

 

Kontakty | Víte, že?