Genetické poradenství

Cílem genetického vyšetření je posoudit riziko vzniku vrozených vad a chorob v potomstvu dané dvojice. Někdy mohou být potíže s otěhotněním způsobeny změnami ve struktuře chromozomů, ve kterých je uložena genetická informace pro vývoj jedince. Neplodnost může být také způsobena genetickou informací, kterou nesou zárodečné buňky - vajíčka a spermie. Lékařská genetika je v současnosti samostatným oborem, který vyžaduje precizní laboratorní vyšetření. Naše centrum úzce spolupracuje s Oddělením lékařské genetiky FN Brno a Centrem molekulární biologie a genové terapie Lékařské fakulty Masarykovy university, která poskytují komplexní genetické poradenství a provádí všechna specializovaná genetická vyšetření. Oddělení je jedním z největších pracovišť svého druhu v České republice. Má vysoce kvalifikovaný tým lékařů a specialistů ve vyšetřovacích metodách v lékařské genetice a pacientům nabízí nejmodernější techniky genetického vyšetření. Zajišťujeme také samostatné a úzce zaměřené genetické vyšetření poruch plodnosti muže.