Scientific Projects Supported by Grants

The Czech Science Foundation - GAČR

GAČR P206/11/0009: Kapilární elektroforéza jako nástroj pro metabolomické studie.
Příjemce: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.
Trvání: 2011-2015
Hlavní řešitel: Glatz Z. Spoluřešitel: Crha I.

Internal Grant Agency - Ministry of Health, Czech Republic

NS-9661-4 Vliv metabolismu homocysteinu na poruchy plodnosti. (Impact of homocysteine metabolism on human infertility).
I. Crha, P. Ventruba, J. Žáková, M. Huser., J. Kubešová, M. Králíková, M. Pohanka, M. Matejovičová (2009-2011)

NR/8469-3 Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících chemoterapii pro hematologickou malignitu
M. Huser, H. Višňová, P Ventruba, R. Hudeček, J. Žáková, L. Šmardová, Z. Král (2005-2007)

5xxx-3 Ovariální karcinom a léčba neplodnosti metodami in vitro fertilizace - analýza rizikových faktorů pomocí systému pro pro dolování znalostí z databází SHLUK a umělé neuronové sítě NEUL3
R. Hudeček, P. Ventruba, J. Chovanec, M. Huser, J. Šarmanová, Z. Šarman (2003 - 2004)

5121-3 Poruchy plodnosti způsobené chlamydiální infekcí.
V. Unzeitig, M. Anton, M. Pohanka, I. Crha, L. Pospíšil, P. Ventruba, H. Štroblová (2002 - 2004)

5265-3 Vysokorychlostní přenosy a archivace digitálních obrazových medicínských dat.
M. Petrenko, P. Ventruba, J. Navrátil, P. Janků, R. Hudeček (2001 - 2003)

5164-3 Identifikace peroxisomů a jejich úloha v eliminaci poškození lidských zárodečných buněk kyslíkovými radikály při in vitro fertilizaci.
J. Žáková, J. Šťastná, P. Ventruba, M. Sedláčková, I. Crha, H. Vaiciková (1999 - 2001)

4916-3 Analýza faktorů ovlivňujících výsledky asistované reprodukce pomocí systému pro dolování znalostí z dat SHLUK a neuronové sítě NEUL3
R. Hudeček, P. Ventruba, J. Šarmanová, Z. Šarman, T. Solar (1998 - 2000)

4087-3 Vliv xenobiotik na fertilizaci lidských gamet a výsledky IVF
I. Crha, P. Ventruba, D. Hrubá, J. Žáková, J.Paseka (1997 - 1999)

3804-3 Prevence komplikací metod asistované reprodukce - využití analýzy dat z Národního registru.
P. Ventruba, T. Mardešič, M. Petrenko, I. Crha, J. Žáková, H. Višňová, J. Stodůlka (1996 - 1998)

2705-2 Lokální imunologické faktory ovlivňující tvorbu adhezí
I. Crha, P. Ventruba, P. Trávník, M. Petrenko (1995 - 1996)

2703-2 Vztahy mezi buňkami cumullus oophorus a časným embryem při kultivaci in vitro
J. Žáková, P. Ventruba, P. Trávník, M. Sedláčková (1995 - 1996)

1821-2 Asistovaná fertilizace - mikromanipulace v oblasti zona pellucida zvyšující úspěšnost oplození a transferu embrya
P. Ventruba, P. Trávník, J. Adler, J. Žáková (1994 - 1995)

1820-2 Optimalizace in vitro fertilizace kokultivací embryí s lidskými tubárními epiteliemi
P. Ventruba, J. Adler, P. Trávník, J. Žáková, M. Sedláčková (1994 - 1995)

1770-2 Asistovaná reprodukce II - Realizace nových metod v oblasti imunologické, mikrobiologické, výpočetní techniky a kryokonzervace
P. Ventruba, L. Pilka, Z. Čupr, P. Trávník, J. Žáková, V. Unzeitig, J. Veselý, I. Crha (1993 - 1994)

1713-2 Asistovaná reprodukce I - Její rozvinutí v oblasti andrologické, imunologické a použití kryokonzervace
L. Pilka, P. Ventruba, P. Trávník, Z. Věžník, A. Roztočil, A. Malenovská, P. Texl, Z. Hanzelka, P. Horký (1993 - 1994)