Publications

Our Publications 2013

Crha, I., Žáková, J.:
Patologie spermatu
e-learningový článek pro Slovenskou lékařskou komoru, 2013 www.i-med.sk

Our Publications 2012

Crha, I., Žáková, J.:
Současné možnosti výběru spermie v asistované reprodukci.
Moderní gynekologie a porodnictví, 21 (1), 2012, s. 4-9.

Ventruba P., Crha I., Janků P., Hudeček R., Huser M., Žáková J., Minář L.:
Historie a současnost Gynekologicko - porodnické kliniky v Brně.
Ces Gynek 2012, 77(2), s. 88-90.

Huser, M, Žáková, J., Crha, I., Šmardová, L., Král, Z., Revel, A., Ventruba, P.:
Kryokonzervace ovariální tkáně u onkologických pacientek - 6 let klinických zkušenosti.
Ces Gynek 2012, 77(2), s. 118-126.

Žáková J., Ventruba P., Crha I., Lousová E., Sochorová K., Pohanka M., Huser M.:
Nové metody zvyšující úspěšnost asistované reprodukce.
Ces Gynek 2012, 77(2), s. 139-142.

Huser M, Zakova J, Smardova L, Crha I, Janku P, Hudecek R, Ventruba P.:
Combination of fertility preservation strategies in young women with recently diagnosed cancer.
Eur J Gynaecol Oncol 2012, 33(1):42-50. ISSN 0392-2936.

Krajčovičová, R., Crha, I., Ventruba, P., Žáková, J., Vlašínová, I.:
Mechanizmus implantace embrya.
Prakt. Gyn., 16 (1), 2012, s. 20-26

J. Zakova, M. Sedlackova, S. Polak, J. Dumkova, P. Ventruba, I. Crha:
Methods for preserving fertility in young women suffering from cancer: some aspects of ovarian tissue cryopreservation.
Bratislava Medical Journal Vol.113, No.3, p.192-194, 2012

Our Publications 2011

Kralikova, M., Melounova, J., Crha, I., Matejovicova, M., Zakova, J., Jarkovsky, J., Tallova, J.:
Intraindividual variability of homocysteine and related thiols concentrations in folicullar fluid.
J Assist Reprod Genet, 2011, (28), s.863-868
DOI 10.1007/s10815-011-9606-9   IF 1,359

Crha, I., Zakova, J., Huser, M., Ventruba, P., Lousova, E., Pohanka, M.:
Digital holographic microscopy in human sperm imaging.
J Assist Reprod Genet, 2011, (28), s.725-729
DOI: 10.1007/s10815-011-9584-y   IF 1,359

Crha, I., Hudeček, R., Huser, M.:
Analoga gonadoliberinu v léčbě infertility
Prakt. Gyn., 15 (3,4), 2011, s. 152-156

Králíková, M., Crha, I., Melounová, J.:
Role homocysteinu a příbuzných thiolů v etiopatogenezi poruch lidské reprodukce.
Prakt. Gyn., 15 (2), 2011, s. 78-82

Crha, I., Konečná, H., Žáková, J., Buršíková, J., Zdráhal, Z., Lousová, E., Ventruba, P., Pohanka, M.:
Proteom seminální plasmy u mužů s azoospermií.
Prakt. Gyn., 15, 2011 (2), s. 2-5

Crha, I., Zakova, J. Ventruba, P. Lousova, E., Huser, M., Pohanka, M.:
Quantitative phase shift evaluation of the sperm head by digital holographic microscopy.
Human Reprod. Vol. 26, suppl. 1, Abstracts of the 27th Annual Meeting of the ESHRE, Stockholm, 3.-6.7.2011, i134

Žáková, J., Králíková, M., Crha, I., Ventruba, P., Melounová, J., Matejovičová, M., Vodová, M.:
Assesment of intracellular homocysteine concentration in sperms.
Human Reprod. Vol. 26, suppl. 1, Abstracts of the 27th Annual Meeting of the ESHRE, Stockholm, 3.-6.7.2011, i134

Žáková, J., Ventruba, P., Lousová, E., Crha, I., Hudeček, R.:
Kryokonzervace buněk a tkání v asistované reprodukci.
Prakt. Gyn., 15 (1), 2011, s. 16-21.

Huser M, Crha I, Žáková J, Ventruba P.:
Onkofertilita - nový směr reprodukční medicíny.
Ces Gynek , 76(2), 2011, s. 91-99.