Surgical performances

Mezi endoskopické výkony prováděné v rámci programu asistované reprodukce patří minimálně invazivní chirurgie - laparoskopie a hysteroskopie. Tyto výkony slouží k upřesnění diagnostiky a k léčbě…


Contacts | FAQ