Andrology

Mužská plodnost závisí na kvalitě spermií. Z nejrůznějších příčin může dojít ke snížení počtu spermií, ke snížení pohyblivosti spermií nebo zhoršení jejich funkčních vlastností a morfologických znaků. Takové spermie potom nemohou proniknout k vajíčku v ženském pohlavním traktu a oplodnit jej. Mužská neplodnost se podílí na neplodnosti celého páru zhruba ve 40%. Naším cílem je zjistit příčinu neplodnosti u muže celým souborem vyšetření. Plodnost muže negativně ovlivňuje i kouření, drogy, alkohol, vyčerpání a stres.

Andrology - examination and treatment of male fertility disorders

Male fertility disorders are one of the most frequent causes of infertility. This fact has resulted in the development of andrology as an important part of assisted reproduction.
The co-operation with urologists, geneticists and sexuologists is often necesssary for the specialized examinations. Assisted reproduction techniques are the most effective treatment.
In men with no sperm in the semen (azoospermia), it is possible to use surgical procedures to retrieve the sperm cells. We can get some spermatozoa from the epididymis (MESA = micro-epididymal sperm aspiration) or directly from the testicle tissue (TESE = testicular sperm extraction). The surgery is performed in a general anaesthesia. Couples undergoing this treatment usually stay one or two days at our department.


Contacts | FAQ