Dynamický laser pro asistovanou reprodukci

Novinka na našem pracovišti

Fakultní nemocnice Brno získala díky nadačnímu fondu „Fann dětem“ a VITA NOVA FN Brno dynamický laser pro asistovanou reprodukci OCTAX NaviLase. Novinka za téměř jeden milión korun zkvalitní zvláště provádění preimplantační genetické diagnostiky, která pro rodiny s genetickou zátěží představuje jedinou spolehlivou metodu, jak vyloučit přenos závažných vad a dědičných chorob na potomky.

Metody preimplantační genetické diagnostiky a preimplantačního genetického screeningu umožňují genetickým vyšetřením jedné nebo několika buněk odebraných z vyvíjejícího se embrya odhalit konkrétní genetické abnormality budoucího plodu. K transferu do dělohy lze potom vybrat pouze embrya bez genetické zátěže. Jedná se doposud o jedinou preventivní metodu, která dokáže ještě před započetím těhotenství zabránit nechtěnému přerušení těhotenství, nebo dokonce porození postiženého dítěte.

Preimplantační genetický screening (PGS) je metoda, která odhalí ta embrya, která nemají správný počet chromozomů a která by vedla např. k narození dítěte s Downovým syndromem (nadbytečný chromozom 21), či Edwardsovým syndromem (nadbytečný chromozom 18).

Preimplantační genetická diagnostika (PGD) monogenních chorob je určena pro páry, kde je prokázáno riziko přenosu závažného genetického onemocnění, které je přenášeno poruchou jednoho genu z rodičů na potomka. PGD je vždy spojena s mimotělním oplozením a nelze ji provést v rámci přirozeného početí. K nejčastějším vzácným onemocněním u nás patří např. cystická fibróza, spinální muskulární atrofie, Huntingtonova chorea a další.

Nový laser systém OCTAX NaviLase napomůže odběru většího počtu buněk z vyvíjejícího se embrya v pozdějším stádiu (blastocysty, 5. den kultivace), doposud bylo možné odebírat pouze jednu max. dvě buňky ze 3.denního embrya.
 


Kontakty | Víte, že?