Dítě jako dar

V rámci pilotního projektu "Dítě jako dar" a měsíce reprodukčního zdraví Vám při zahájení cyklu asistované reprodukce nabízíme řadu výhod - viz přehled (.pdf)