Wissenschaft und Forschung-Aktivität

Wissenschaft und Forschung-Aktivität

 

Forschungsaufgaben  - GRANT GAČR
GAČR P206/11/0009: Kapilární elektroforéza jako nástroj pro metabolomické studie.
Empfänger: Masaryk-Universität, Fakultät für Naturwissenschaften. Dauer: 2011-2015
Leitender Prüfarzt: Glatz Z. Co-Investigator: Crha I.
 
Forschungsaufgaben  - IGA MZ ČR
NS-9661-4 Vliv metabolismu homocysteinu na poruchy plodnosti. (Impact of homocysteine metabolism on human infertility). I. Crha, P. Ventruba, J. Žáková, M. Huser., J. Kubešová, M. Králíková, M. Pohanka, M. Matejovičová (2009-2011)
NR/8469-3 Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících chemoterapii pro hematologickou malignitu M. Huser, H. Višňová, P Ventruba, R. Hudeček, J. Žáková, L. Šmardová, Z. Král (2005-2007)
7696-3 Ovariální karcinom a léčba neplodnosti metodami in vitro fertilizace - analýza rizikových faktorů pomocí systému pro pro dolování znalostí z databází SHLUK a umělé neuronové sítě NEUL3 R. Hudeček, P. Ventruba, J. Chovanec, M. Huser, J. Šarmanová, Z. Šarman (2002 - 2004)
7026-3 Poruchy plodnosti způsobené chlamydiální infekcí. V. Unzeitig, M. Anton, M. Pohanka, I. Crha, L. Pospíšil, P. Ventruba, H. Štroblová (2002 - 2004)
6760-3 Vysokorychlostní přenosy a archivace digitálních obrazových medicínských dat.M. Petrenko, P. Ventruba, J. Navrátil, P. Janků, R. Hudeček (2001 - 2003)
5164-3 Identifikace peroxisomů a jejich úloha v eliminaci poškození lidských zárodečných buněk kyslíkovými radikály při in vitro fertilizaci.J. Žáková, J. Šťastná, P. Ventruba, M. Sedláčková, I. Crha, H. Vaiciková (1999 - 2001)
4916-3 Analýza faktorů ovlivňujících výsledky asistované reprodukce pomocí systému pro dolování znalostí z dat SHLUK a neuronové sítě NEUL3R. Hudeček, P. Ventruba, J. Šarmanová, Z. Šarman, T. Solar (1998 - 2000)
4087-3 Vliv xenobiotik na fertilizaci lidských gamet a výsledky IVF I. Crha, P. Ventruba, D. Hrubá, J. Žáková, J.Paseka (1997 - 1999)
3804-3 Prevence komplikací metod asistované reprodukce - využití analýzy dat z Národního registru. P. Ventruba, T. Mardešič, M. Petrenko, I. Crha, J. Žáková, H. Višňová, J. Stodůlka (1996 - 1998)
- Nominiertfür die Auszeichnung des Ministers für Gesundheit 2705-2 Lokální imunologické faktory ovlivňující tvorbu adhezí I. Crha, P. Ventruba, P. Trávník, M. Petrenko (1995 - 1996)
2703-2 Vztahy mezi buňkami cumullus oophorus a časným embryem při kultivaci in vitro J. Žáková, P. Ventruba, P. Trávník, M. Sedláčková (1995 - 1996)
1821-2 Asistovaná fertilizace - mikromanipulace v oblasti zona pellucida zvyšující úspěšnost oplození a transferu embrya P. Ventruba, P. Trávník, J. Adler, J. Žáková (1994 - 1995)
1820-2 Optimalizace in vitro fertilizace kokultivací embryí s lidskými tubárními epiteliemi P. Ventruba, J. Adler, P. Trávník, J. Žáková, M. Sedláčková (1994 - 1995)
1770-2 Asistovaná reprodukce II - Realizace nových metod v oblasti imunologické, mikrobiologické, výpočetní techniky a kryokonzervace P. Ventruba, L. Pilka, Z. Čupr, P. Trávník, J. Žáková, V. Unzeitig, J. Veselý, I. Crha (1993 - 1994)
1713-2 Asistovaná reprodukce I - Její rozvinutí v oblasti andrologické, imunologické a použití kryokonzervace L. Pilka, P. Ventruba, P. Trávník, Z. Věžník, A. Roztočil, A. Malenovská, P. Texl, Z. Hanzelka, P. Horký (1993 - 1994)