Dárcovství vajíček

PROGRAM DÁRCOVSTVÍ VAJÍČEK (OOCYTŮ) JE URČEN PRO MANŽELSKÉ A PARTNERSKÉ HETEROSEXUÁLNÍ PÁRY. UMOŽŇUJE TĚHOTENSTVÍ ŽENÁM S PORUCHOU TVORBY VLASTNÍCH, POČETÍ SCHOPNÝCH VAJÍČEK.

CO ZNAMENÁ LÉČBA NEPLODNOSTI V RÁMCI PROGRAMU DAROVANÝCH VAJÍČEK?

Darování vajíček je proces, kdy žena pro dosažení těhotenství přijímá vajíčko od dárkyně vajíček. Darovaná vajíčka se oplodní spermatem partnera. V případě poruchy tvorby gamet u obou partnerů je možné kombinovat oplození darovaného oocytu spermatem dárce (dvojité darování). Následuje pětidenní kultivace vzniklého embrya - do fáze blastocysty. Vzniklé embryo je transferováno do dělohy pacientce - příjemkyni. Zbylá kvalitní embrya získaná z léčebného cyklu jsou zamražena. 

Převážně se k léčbě za pomoci programu darovaných vajíček přistupuje u žen s předčasným selháním vaječníků či genetickou zátěží, u žen po chirurgickém odstranění vaječníků, u pacientek léčených chemoterapií pro zhoubná onemocnění.


KDO JSOU NAŠE DÁRKYNĚ VAJÍČEK?

Naše dárkyně jsou ženy ve věku 18 - 34 let (ze zákona mohou být ženy dárkyně do 35 let, ale vzhledem k nutným vyšetřením je věková hranice pro zařazení do dárcovského programu stanovena v našem centru do 34 let), s dobrým zdravotním stavem a minimálně ukončeným středoškolským vzděláním. V nejbližší rodině, ani u samotné dárkyně se nevyskytují žádné geneticky podmíněné choroby. Naše dárkyně podstupují všechna zákonem ustanovená vyšetření povinná pro darování buněk, ultrazvuková vyšetření, testy na pohlavně přenosná onemocnění, genetické vyšetření. Dárkyně prochází i pohovorem s psychologem.

Při výběru vhodné dárkyně bereme v úvahu charakterové rysy páru, stejně tak jako fyzické.

V České republice je darování vajíček oboustranně anonymní.

ZAJÍMÁ VÁS, PROČ SE DÁRKYNĚ ROZHODNE K DAROVÁNÍ VAJÍČEK? JAK VNÍMÁ TENTO PROCES PŘÍJEMKYNĚ DAROVANÉHO VAJÍČKA?

Přečtěte si příběhy příjemkyně a dárkyně:

Jaké to je přijmout vajíčko cizí ženy?

Proč jsem se rozhodla darovat vajíčka?


ZVAŽUJETE LÉČBU ZA POMOCI DAROVANÝCH VAJÍČEK? JAKÝ JE POSTUP V PROGRAMU LÉČBY NEPLODNOSTI POMOCÍ DÁRCOVSKÝCH VAJÍČEK, EMBRYÍ?

Dárcovský program Vám v případě zájmu rádi přiblížíme, kontaktujte nás, prosím, jedním z níže uvedených způsobů:

1. osobně na ambulanci asistované reprodukce
2. telefonicky 532 238 266, 532 238 253
3. e-mailem (car01@fnbrno.cz).

Vyhodnotíme společně Vaši situaci, probereme možnosti léčby a navrhneme optimální přípravu před vlastním výkonem. Pokud je nutné, zajistíme vhodná vyšetření, která dosud nebyla provedena.


Dárcovský program