Dárcovství spermatu

PROGRAM DÁRCOVSTVÍ SPERMIÍ JE URČEN PRO MANŽELSKÉ A PARTNERSKÉ HETEROSEXUÁLNÍ PÁRY. UMOŽŇUJE OTĚHOTNĚNÍ ŽENÁM, KDY JE NEMOŽNÉ DOSÁHNOUT OPLOZENÍ SPERMIEMI PARTNERA.

Darování spermatu je postup, při kterém muž daruje sperma - tekutinu obsahující sperma, které se uvolňuje během ejakulace - aby pomohlo páru otěhotnět.

Současný úspěšný rozvoj metod asistované reprodukce v léčbě mužské neplodnosti výrazně omezil použití spermií dárce. Indikací zůstávají geneticky vázané choroby nebo nemožnost využití metod asistované reprodukce pro nedostatečnou kvalitu spermatu.

Z právního hlediska je přípustné darování spermatu u manželských a partnerských heterosexuálních dvojic. Nezbytný je notářsky ověřený souhlas obou partnerů (viz formuláře níže).


POUŽITÍ SPERMIÍ DÁRCE

Spermie dárce mohou být použity technikou IUI, IVF, ICSI. Zásadně se používá kryokonzervované (zamražené) sperma řádně vyšetřených dárců dle zákona o lidských tkání a buňkách 296/2008 Sb. a vyhlášky 422/2008 Sb. Muži, kteří jsou našimi dárci spermií jsou ve věku 18 - 35 let, s dobrým zdravotním stavem a minimálně ukončeným středoškolským vzděláním. V nejbližší rodině, ani u samotného dárce se nevyskytují geneticky podmíněné choroby.

Při výběru vhodného dárce bereme v úvahu charakterové rysy páru, stejně jako fyzické. Optimální dárce je vybrán na základě podrobného dotazníku se zaměřením na vzhled a přání pacientů (viz formuláře níže). Vyplněný dotazník se odevzdává lékaři během konzultace v ambulanci.

Je třeba důsledně respektovat všechny etické, legislativní a technické aspekty tohoto výkonu.

V české republice je darování spermií oboustranně anonymní.

Dárcovské spermie