Dárcovství spermatu

Program dárcovství spermií - kdy nabízíme použití spermií dárce?

Současný úspěšný rozvoj metod asistované reprodukce v léčbě mužské neplodnosti výrazně omezil použití spermií dárce. Indikací zůstávají geneticky vázané choroby nebo selhání výše uvedených metod asistované reprodukce. Spermie dárce mohou být použity technikou IUI, IVF nebo ICSI. Zásadně se používá kryokonzervované (zamražené) sperma řádně vyšetřených dárců dle zákona o lidských tkáních a buňkách 296/2008 Sb. a vyhlášky 422/2008 Sb.

Z právního hlediska je přípustné darování spermatu nejen u manželských dvojic. Nezbytný je notářsky ověřený souhlas obou partnerů (viz formuláře níže).

Optimální dárce je vybrán na základě podrobného dotazníku se zaměřením na vzhled a přání pacientů (viz formuláře níže). Vyplněný dotazník se odevzdává nejpozději den před výkonem do embryologické laboratoře nebo během konzultace v ambulanci.

Je třeba důsledně respektovat všechny etické, legislativní a technické aspekty tohoto výkonu.


Kontakty | Víte, že?