COR

CENTRUM OCHRANY REPRODUKCE (COR)

Ochrana plodnosti.001PROGRAM ZACHOVÁNÍ PLODNOSTI JE ZÁSADNÍ PŘEDEVŠÍM PRO ŽENY A MUŽE CHYSTAJÍCÍ SE PODSTOUPIT PROTINÁDOROVU LÉČBU, POTÝKAJÍCÍ SE SE ZDRAVOTNÍMI PROBLÉMY, ČI JSOU VYSTAVENI VLIVŮM, KTERÉ MAJÍ DOPAD NA PLODNOST.

Program ochrany reprodukce slouží také jako hlavní nástroj pro uchování buněk pro pozdější využití a zachování možnosti početí vlastního dítěte vzhledem ke snižující se fertilitě, ke které může docházet s přibývajícím věkem.

OCHRANA REPRODUKCE U NEMOCNÝCH S RAKOVINOU

Rakovina může postihnou každého - ať je mladý nebo starý, bohatý či chudý, mladé ženy i děti. Představuje obrovské břemeno pro pacienta, jeho rodinu a celou společnost. Nádorová onemocnění patří mezi nejčastější příčiny smrti, a to i přes obrovský rozvoj metod vyhledávání a léčby v onkologii.

S rozvojem nových vyšetřovacích technik dochází k záchytu nádorového bujení v stále časnějších stádiích a při použití moderních léčebných prostředků přibývá pacientů, které se podaří trvale vyléčit. Často ovšem za cenu trvalých následků, které mohou významně ovlivnit kvalitu jejich života. Mezi významné trvalé následky intenzivní onkologické léčby se řadí poruchy reprodukčních funkcí či trvalá neplodnost v důsledku nevratného zničení zárodečných buněk (vajíček či spermií).

Moderní metody asistované reprodukce mohou dnes nabídnout vyléčeným onkologickým pacientům šanci na vlastní rodinu, často však za cenu kompromisů a nutnosti využití darovaných vajíček či spermií. V moderní reprodukční medicíně dnes existují klinické i experimentální metody, jejichž pomocí je možné těmto poruchám reprodukce předejít nebo výrazně zmírnit jejich tíži.

Na našem univerzitním pracovišti se nám podařilo dát dohromady tým odborníků, kteří Vám mohou poradit, jak ochránit reprodukční funkce ještě před zahájením léčby rakoviny. Na řešení problematiky se podílí gynekolog - specialista v oboru reprodukční medicíny, klinický onkolog a embryolog, popřípadě genetik či urolog.

Klinická praxe v této oblasti vyžaduje rychlou reakci a pomoc celého týmu odborníků, ještě před zahájením léčby nádorového onemocnění. Našim pacientům poskytujeme první konzultaci v problematice reprodukční ochrany do 24-48 hodin od prvního telefonického kontaktu. Jsme si vědomi toho, že závažná rozhodnutí ohledně léčby nádorového onemocnění je nutné učinit rychle.

Naším cílem je seznámit pacienta s dostupnými možnostmi na záchranu reprodukčních funkcí organizmu včetně výsledků a šancí na úspěch a realizovat doporučené metody reprodukční ochrany tak, aby nedošlo ke zpoždění plánované protinádorové léčby. Poskytnutí rady a poznání v oblasti reprodukční ochrany dává pacientovi cennou pomoc k aktivnímu rozhodnutí o vlastní léčbě a je lepší než nevědomost a pasivní přijetí všech důsledku léčby rakoviny.


PROGRAM OCHRANY REPRODUKCE

Kontakty | Víte, že?