Centrum reprodukční chirurgie

CHIRURGICKÁ LÉČBA PORUCH REPRODUKČNÍCH FUNKCÍ JE NA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ KLINICE MU A FN BRNO ROZVÍJENA JIŽ OD HISTORICKÝCH POČÁTKŮ MINIINVAZIVNÍCH ZPŮSOBŮ OPERATIVY.

Pod vlivem nových vědeckých objevů a technologických možností se reprodukční chirurgie stala nedílnou součástí spektra terapeutických možností u neplodných párů.
Ročně je na pracovišti realizováno více než 3000 velkých gynekologických operací a téměř 4000 transvaginálních gynekologických zákroků. Techniky reprodukční chirurgie zahrnují jak diagnostické, tak i terapeutické výkony s využitím minimálně invazivních moderních operačních postupů.


Vývoj embrya v děloze mohou významným způsobem zhoršovat velmi častá gynekologická onemocnění – myomy, endometrióza, deformity dutiny děložní, srůsty. Někdy mohou být příčinou samovolného potrácení.

Chirurgická diagnostika a léčba těchto stavů může být nejúčinnějším řešením. Pro zachování funkce dělohy a vaječníků je důležitým předpokladem velmi šetrný operační postup – především minimálně invazivní techniky laparoskopie a hysteroskopie.

Centrum reprodukční chirurgie, využívá špičkových přístrojů (minilaparoskop, minihysteroskop), komplexního zázemí operačních sálů a dlouholeté tradice Gynekologicko-porodnické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno. Výkony provádí zkušený operační tým, který vede doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

DIAGNOSTICKÉ MOŽNOSTI REPRODUKČNÍ CHIRURGIE

Nedílnou součástí komplexní diagnostiky poruch plodnosti je minihysteroskopie a minilaparoskopie, které využívají atraumatický přístup do dutiny děložní bez nutnosti dilatace cervikálního kanálu a vizualizace kavity a ústí vejcovodů pomocí 3mm optické soupravy. Tyto techniky lze využít i k vyšetření funkční průchodnosti vejcovodů pomocí chromopertubace a k cílenému odběru vzorků tkání na histopatologické vyšetření.

TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI REPRODUKČNÍ CHIRURGIE               

Problematika operační korekce patologických stavů reprodukčních orgánů ženy v sobě zahrnuje širokou paletu léčebných postupů. Mezi dominantní subspecializace, které úzce spolupracují s Centrem asistované reprodukce CAR 01, patří následující oblasti:

OPERAČNÍ ŘEŠENÍ DĚLOŽNÍ MYOMATÓZY

Děložní myomy patří mezi nezhoubné nádory vznikající proliferací hladké svaloviny děložního těla. Jsou nejčastějšími nádory dělohy, které jsou diagnostikovány u 30–50 % žen v reprodukčním věku. Jedná se o hormonálně závislý nádor. Anatomická charakteristika myomů významně ovlivňuje jejich klinické projevy i výsledný efekt terapie. Děložní myomatóza patří ke klasicky uváděným příčinám spontánních i opakovaných potratů (sekundární anatomický faktor), a to zejména v II. trimestru gravidity, kdy se podílí až na 1/3 všech abortů.
Centrum reprodukční chirurgie nabízí komplexní léčbu myomů jak pomocí hormonální terapie, tak s využitím miniinvazivních endoskopických fertilitu zachovávajících operací, jejichž smyslem je odstranění myomů a obnova reprodukční funkce dělohy.

CHIRURGICKÁ LÉČBA ENDOMETRIÓZY MALÉ PÁNVE

Endometrióza je definovaná jako přítomnost endometriální tkáně mimo děložní dutinu, která vyvolává chronickou zánětlivou reakci orgánů malé pánve. Mezi reprodukční projevy endometriózy patří chronická pánevní bolest, nepravidelné a silné menstruáční krvácení, bolesti při styku a poruchy plodnosti. Endometrióza patří mezi nejčastější gynekologické onemocnění, které v klinickém důsledku zpravidla vyvolá chronický zánětlivý proces s autoimunitní reakcí organismu. Minimální konzervativní chirurgická léčba endometriózy spočívá v eradikaci ložisek v malé pánvi pomocí endoskopické elektrokoagulace či odstranění cyst z vaječníků. Zpravidla navazuje na hormonální předléčbu v injekční krátkodobé nebo tabletové dlouhodobé formě. Léčba endometriózy statisticky významně zvyšuje úspěšnost následné léčby neplodnosti pomocí technik asistované reprodukce.

ENDOSKOPICKÁ KOREKCE ADHEZIVNÍCH STAVŮ

Vnik srůstů (adhezí) patří mezi nejčastější komplikace operací v malé pánvi. Pooperačně vzniklé adheze souvisí s rizikem poruch pasáže střev nebo chronické pánevní bolesti. Jako další negativní důsledek přítomných srůstů v malé pánvi jsou reprodukční poruchy. Jedná se zejména o sekundární sterilitu, nejčastěji na podkladě tubárního faktoru. Adhezivní proces současně představuje potenciální příčinu obtíží při opakovaném operačním vstupu. Adheze vznikají u 60–90 % pacientek, které absolvovaly velkou gynekologickou operaci. Aktivní prevencí je aplikace protisrůstových gelů v průběhu operačního výkonu (napr. přípravek Hyalobarier gel).

MINIINVAZIVNÍ OPERAČNÍ POSTUPY U DĚLOŽNÍHO FAKTORU NEPLODNOSTI

Opakované potrácení postihuje asi 1 % žen v reprodukčním věku. Potratem končí asi 15–38 % těhotenství. Frekvence samovolných potratů stoupá s věkem matky – plodnost ženy starší než 35 let je 3× nižší než u ženy mladší 25 let.
Mezi získané abnormity genitálního traktu, které zvyšují riziko těhotenské ztráty patří nedostatečnost děložního čípku, děložní myomatóza, přítomnost intrauterinních adhezí a fixované zaklínění dělohy v malé pánvi.Operační korekce těchto stavů zvyšuje šanci na následnou úspěšnou graviditu zakončenou porodem zdravého plodu.

TECHNIKY KOREKCÍ VROZENÝCH VÝVOJOVÝCH VAD ŽENSKÉHO GENITÁLU

Anatomické abnormality genitálního traktu se vyskytují u 0,1 % ženské populace. Typickou abnormitou je přítomnost děložního septa (přepážky). Anatomické varianty děložního septa spolu s místem implantace embrya určují, dojde-li během těhotenství k spontánnímu abortu, k předčasnému porodu, či proběhne-li těhotenství bez komplikací. Endoskopické odstranění děložního septa pomocí hysteroskopického resektoskopu z neinvazivního transcervikálního přístupu patří do standardního spektra chirurgických výkonů Centra reprodukční chirurgie.

Na poradu s odborníkem se můžete objednat na e-mailu: car01@brno.cz  nebo telefonicky na tel.: 532 238 253

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
Doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.