Centrum prenatální diagnostiky

PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA JE SOUBOREM VYŠETŘENÍ, KTERÁ SLEDUJÍ SPRÁVNÝ VÝVOJ PLODU A HODNOTÍ RIZIKO MOŽNÝCH VAD A CHOROB.

Tak jako je to u těhotenství počatém v přirozeném cyklu, tak i těhotenství dosažené za pomoci metod umělého oplodnění doporučujeme sledovat. Kompletní škálu potřebných ultrazvukových a laboratorních vyšetření zajišťuje Centrum prenatální diagnostiky naší kliniky.


Prenatální diagnostika.001Prenatální diagnostika a fetální medicína má na našem pracovišti dlouhouletou tradici. Centrum navazuje na řadu předchůdců, průkopníků a špičkových specialistů v tomto oboru a specializuje se na vyhledávání, diagnostiku a v některých případech i prenatální léčbu vrozených vývojových vad u plodů. Základem práce je kvalitní ultrazvuková diagnostika.

Provádíme prenatální ultrazvukovou diagnostiku v plném rozsahu – screening vývojových vad v I., II., III. trimestru, stejně jako superkonziliární ultrazvuk. Provádíme navíc superkonziliární ultrazvukovou diagnostiku pro region Jihomoravského kraje a v rámci některých specializovaných činností i pro celou Českou republiku. Pro zpřesnění diagnostiky nabízíme těhotným maminkám možnosti 3D/4D ultrazvukového vyšetření na nejmodernějších ultrazvukových přístrojích. Toto vyšetření provádíme i na vlastní žádost těhotných s možností zhotovení foto či video dokumentace. Spolupracujeme s prenatálním kardiologem při diagnostice a sledování, případně i prenatální léčbě některých srdečních vad plodu.

V rámci diagnostiky vývojových vad provádíme invazivní metody prenatální diagnostiky k ověření genetického pozadí plodů. Naše pracoviště disponuje celým spektrem invazivních výkonů (amniocentéza, biopsie choriových klků, odběr pupečníkové krve plodu) nutných k případnému vyšetření plodu.

Provádíme prekoncepční i postkoncepční poradenství, konzultaci párů s poruchami reprodukce, v těhotenství, s opakovanými potraty, případně s genetickou rodinnou či osobní zátěží.

Zajišťujeme rovněž v indikovaných případech neinvazivní vyšetření plodu. Z krve matky vyšetřujeme volnou DNA plodu a stanovujeme RhD stav plodu u těhotenství s rizikem alloimunizace a následné anemie plodu, případně pohlaví plodu u těhotenství s rizikem výskytu na pohlaví vázané genetické vady. To vše s vysokou úspěšností již od 10. týdne těhotenství.

Specializujeme se na diagnostiku a sledování všech typů vícečetných těhotenství, zejména vysoce rizikových jednovaječných dvojčat. Nabízíme sledování a léčbu vícečetných těhotenství zatížených rizikem vývojové vady jednoho z plodů. Preferujeme ambulantní sledování s možností následné, vysoce specializované porodnické a neonatologické péče.

Zabýváme se diagnostikou a sledováním plodů prenatálně ohrožených anemií.

Centrum prenatální diagnostiky a fetální medicíny nabízí péči v celém rozsahu ambulantně, pro zabezpečení závažných a komplikovaných stavů disponuje i lůžkovou kapacitou. V případě stavů vyžadujících spolupráci dalších specialistů, zajišťuje náš tým konzultace a další sledování specialisty z oboru neonatologie, dětské neurologie, neurochirurgie, chirurgie, urologie.

NAŠÍM CÍLEM JE SPOLEHLIVÁ, PRECIZNÍ A KOMPLEXNÍ DIAGNOSTIKA.

www.centrumprenatalnidiagnostiky.cz

Ke stažení