Centrum prenatální diagnostiky

Prenatální diagnostika je souborem vyšetření, která sledují správný vývoj plodu a hodnotí riziko možných vad a chorob. Těhotenství dosažené metodami umělého oplodnění  doporučujeme podrobně sledovat. Kompletní škálu potřebných ultrazvukových a laboratorních vyšetření  zajišťuje Centrum prenatální diagnostiky naší kliniky.

Pracoviště prenatální diagnostiky a fetální medicíny FN Brno navazuje na dlouholetou tradici. Specializujeme se na vyhledávání, diagnostiku a v některých případech i prenatální léčbu vrozených vývojových vad u plodů.
Provádíme prenatální ultrazvukovou diagnostiku v plném rozsahu – screening vývojových vad v I., II., III. trimestru
stejně jako superkonziliární ultrazvuk.

Pro zpřesnění diagnostiky nabízíme těhotným maminkám možnost 3D/4D ultrazvukového vyšetření na nejmodernějších
ultrazvukových přístrojích. Toto vyšetření provádíme i na vlastní žádost těhotných s možností zhotovení foto či video
dokumentace. Spolupracujeme s prenatálním kardiologem při diagnostice a sledování, případně i prenatální léčbě některých
srdečních vad plodu.

V rámci diagnostiky vývojových vad provádíme invazivní metody prenatální diagnostiky k ověření genetického pozadí
plodů. Naše pracoviště disponuje celým spektrem invazivních výkonů (amniocentéza, biopsie choriových klků, odběr pupečníkové
krve plodu).

Zajišťujeme rovněž neinvazivní vyšetření plodu z krve matky.

Provádíme diagnostiku, sledování a léčbu intrauterinní transfúzí plodů prenatálně ohrožených anemií.

Provádíme prekoncepční i postkoncepční poradenství, konzultaci párů s poruchami reprodukce, s opakovanými potraty, případně s genetickou r odinnou či osobní zátěží.

www.centrumprenatalnidiagnostiky.cz


Ke stažení

Kontakty | Víte, že?