CENTRUM OCHRANY REPRODUKCE (COR)

Ochrana plodnosti.001PROGRAM ZACHOVÁNÍ PLODNOSTI JE ZÁSADNÍ PRO ŽENY A MUŽE CHYSTAJÍCÍ SE PODSTOUPIT PROTINÁDOROVU LÉČBU ČI JSOU VYSTAVENI VLIVŮM, KTERÉ MAJÍ DOPAD NA PLODNOST.

Slouží jako hlavní nástroj pro uchování buněk pro pozdější využití a zachování možnosti početí vlastního dítěte vzhledem ke snižující se fertilitě, ke které může docházet s přibývajícím věkem.

Nádorové onemocnění může postihnou každého - ať je mladý nebo starý, bohatý či chudý. Představuje obrovské břemeno pro pacienta, jeho rodinu a celou společnost. S rozvojem nových vyšetřovacích technik dochází k záchytu nádorového bujení v stále časnějších stádiích a při použití moderních léčebných prostředků přibývá pacientů, které se podaří trvale vyléčit.

Moderní metody asistované reprodukce mohou nabídnout vyléčeným onkologickým pacientům šanci na vlastní rodinu, často však za cenu kompromisů a nutnosti využití darovaných vajíček či spermií. V moderní reprodukční medicíně dnes existují metody, jejichž pomocí je možné těmto poruchám reprodukce předejít nebo výrazně zmírnit jejich tíži.

OCHRANA REPRODUKCE U NEMOCNÝCH S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Náš univerzitní tým odborníků Vám poradí jak ochránit reprodukční funkce ještě před zahájením léčby rakoviny. Na řešení problematiky se podílí gynekolog - specialista v oboru reprodukční medicíny, klinický onkolog a embryolog, popřípadě genetik či urolog. Poskytujeme první konzultaci v problematice reprodukční ochrany do 24 hodin od prvního telefonického kontaktu. Jsme si vědomi, že závažná rozhodnutí ohledně léčby nádorového onemocnění je nutné učinit rychle.


PROGRAM OCHRANY REPRODUKCE