Centrum molekulární genetiky

Naše centrum  úzce spolupracuje s Centrem molekulární genetiky  Fakultní nemocnice. Pro naše klienty tak můžeme zajistit veškerá potřebná genetická vyšetření  včetně  nejsložitějších testů na molekulární úrovni. Umělé oplodnění (IVF) umožňuje využít metody, které vyberou embryo se správným počtem chromozomů nebo bez  přítomnosti vlohy (genu) pro sledovanou chorobu - preimplantační  genetická diagnostika

Kontakty | Víte, že?