Aktuální informace - COVID19

Vzhledem k aktuální situaci se šířením nákazy koronavirem SARS-CoV-2 v souladu s rozhodnutím vlády ČR a doporučení odborné společnosti SAR ČGPS budeme jednotlivé druhy léčby zahajovat postupně. Péče o naše pacienty probíhá bez omezení

Prosíme všechny o dodržování objednací doby, aby bylo možné omezit přítomnost pacientů v čekárně. Nadále prosíme všechny o dodržování vstupu pouze se zakrytými ústy a nosem respirátorem FFP2 a zvýšené hygienické opatření (dezinfekce rukou). Ke vstupu do porodnice i nadále využívejte vstup z ulice Údolní.

U pacientů s příznaky respiračního onemocnění nebo v karanténě, není možné léčbu zahájit. Vliv koronaviru SARS-CoV-2 na graviditu není ještě dostatečně prozkoumán, proto je dle odborné společnosti nutné zvážit možná rizika spojená s těhotenstvím. Každá léčba bude individuálně posouzena a zvolena vhodná strategie pro daný léčený pár.

Před zahájením léčby, prosíme všechny, aby nás nejdříve kontaktovali telefonicky 532 238 266 nebo na emailu gpk-car@fnbrno.cz.

K cestě do našeho zdravotnického zařízení můžete využít přiložený dokument. Je vhodné mít k doložení návštěvy i žádanku na vyšetření (pokud byla vystavena) a Vaše čestné prohlášení (vzor je přiložen). 

Kontakty | Víte, že?